Poprawki

Czytaj Dalej

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (z poprawkami) - opracowanie.

• Stany Zjednoczone to federacja • każdy stan ma własną konstytucję, godło, odrębny system prawny i sądownictwo, własną policję i skarb, elekcyjnych gubernatorów • Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą • Władzę wykonawczą sprawują prezydent i sekretarze - nie tworzą oni gabinetu, gdyż wszystkie decyzje podejmuje jednoosobowo prezydent, a sekretarze są wyłącznie doradcami • głową państwa i szefem rządu jest prezydent,

Prawo inicjatywy ustawodawczej i zgłaszania poprawek

Prawo zgłaszania poprawek przysługuje każdemu posłowi , a także wnioskodawcy projektu i RM.

Czego dotyczyły poprawki do konstytucji amerykańskiej zawarte w Karcie Praw?

zbioru dziesięciu poprawek do konstytucji, określonych mianem Karty Praw, która weszła w skład konstytucji jako jej „uzupełnienie”.

Poprawka

Poprawka — 1) druga dokładniejsza-»przerywkaw celu usunięcia zbędnych buraków, którenie zostały wyrwane za pierwszym razem lub wyrosłypóźniej.

Konflikt B.Śmialym z biskupem Stanisławem -Poprawka

Konflikt Bolesław Śmiały – Biskup Stanisław O konflikcie pomiędzy Królem Bolesławem Śmiałym a Biskupem Stanisławem mamy wiadomość źródłową jedną i jedyną w kronice Galla Anonima, albowiem druga kronika polska Wincentego Kadłubka spisana, co najmniej w sto dziesięć lat później nie ma powagi źródłowego świadectwa, nie dlatego że późniejsza - nie przeszkadzałoby to - ale dlatego że jest to książka, której nie można traktować na serio a już ...