Pomorze Gdańskie

Pomorze Gdańskie

Czytaj Dalej

MALBORK, m. na Pomorzu Gdańskim

W II 1807 zajęte przez Francuzów. Po bitwie pod Pruską Iławą znajdował się w zamku krzyżackim wielki szpital dla rannych i chorych żoł. WA. Po raz drugi taki szpital zorganizowano w VI 1807 dla Francuzów rannych pod Frydlandem. Napoleon, kwaterując w Kamieńcu Suskim, parokrotnie przybywał do M. na...

TCZEW, m. nad Wisłą, na Pomorzu Gdańskim

Zdobyte 23 II 1807 przez dyw. gen. Dąbrowskiego. Była to pierwsza duża bitwa stoczona przez Polaków w tej kampanii przeciwko Prusakom, a potem Rosjanom.

Po parogodzinnych utarczkach na przedpolu miasto zostało wzięte szturmem przez poi. piech. -głównie przez 1 pp. Antoniego Sułkowskiego. Część...

KWIDZYN, m. na Pomorzu Gdańskim

W II 1807 zajęte przez Francuzów. Parokrotnie przebywał tu Napoleon, dokonując inspekcji pułków WA, m.in. 8 IV i 8 V 1807, kiedy nocował w dawnym zamku krzyżackim. Przejeżdżał też tędy 6 VI 1812 w drodze z Torunia do Malborka.

„Mendel gdański”

Utwór drukowany po raz pierwszy w „Przeglądzie Literackim” w 1890 r. Bezpośrednią przesłanką do jego napisania była akcja podjęta przez literatów w odpowiedzi na rozruchy antysemickie w Królestwie. (zainicjowała go Eliza Orzeszkowa) Tekst przerósł jednak humanitarne intencje. Mendel stał się postacią...

Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej (np. Jankiel, Mendel Gdański, Szuman, Szlangbaum).

 

Od wielu setek lat naród żydowski związany był z polskim bardzo ściśle, dlatego postacie Żydów pojawiają się często w literaturze polskiej. Pierwszą ważna osobą jest Jankiel, Żyd, karczmarz z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Zrósł się on z codziennym życiem Soplicowa poprzez prowadzoną przez...

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

Opwiadanie "Mendel Gdanski" napisala Konopnicka pod wrazeniem narastajacego w zaborze rosyjskim antysemityzmu, niosacego ze soba pogromy Zydow i rabunek ich mienia przez podburzony motloch miejski. Konopnicka protestowala przeciw nasilajacej sie fali nienawisci i zdziczenia. Sylwetke swego bohatera, prostego...

Obrona Poczty Gdańskiej

Najpierw utworzona została Dyrekcja Poczt i Telegrafów na Pomorze z siedzibą w Gdańsku dla zarządzania polskimi placówkami pocztowymi w północnej części województwa pomorskiego.

POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

porozumieli się z Branden-burgią i w zamian za przywileje obiecali wydać jej Pomorze. margrabia Waldemar wkroczył ponownie na Pomorze i zajął je całe oprócz samego grodu w Gdańsku.

Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

Do około 1116 roku całe Pomorze Nadwiślańskie zostało opanowane i inkorporowane do Polski, a w 1119 roku zdobył także Szczecin. Krzywousty w porozumieniu z Danią wkroczył raz jeszcze na Pomorze.

GAZETA GDAŃSKA

Ważniejsze dodatki: „Gwiazdka Niedzielna" (1891-1918), -> „Drużba" (1905), „Rozrywki Niedzielne (19 07-09), „Dodatek Powieściowy" od 1913, -> „Pomorze" (1921-25), „Literatura i Sztuka' (1922-23), „Gość Niedzielny" (1925-26), „Gość znad Bałtyku" (1925-29, jednocześnie dod.

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1558, początkowo 4-letnia szkoła średnia, od 1580 z dwiema klasami przeduniwersyteckimi (classes supremae), powstała w wyniku uzyskania przez miasto swobód rei., gł. staraniem burmistrza K. Ferbera, zorganizowana przez zasłużonego dla szkolnictwa różnowierczego na...

KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku

KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku 1868-1931, zał. przez J. Chociszewskiego w Chełmnie jako ilustr. pismo rei. dla ludu, ukazujące się 3 razy w miesiącu. W początkowym okresie dominowały w K. artykuły i powiastki rel., hist., przyr., ze względów polit. uwzględniano w tematyce jedynie...

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Przeglądzie Lit." (dod. „Kraju") 1890, włączona do zbioru Na drodze, Kraków 1893. Tekst był odzewem autorki na apel E. Orzeszkowej o współudział w publikacjach przeciwstawiających się „temu moralnemu obłędowi i tej fatalnej polityce", którą przyniosła...

POMORZE, tygodniowy dodatek lit.-nauk.

POMORZE, tygodniowy dodatek lit.

POMORZE, czasopismo kult.

POMORZE, czasopismo kult. „Pomorze", wydało arkusz poet. Pomorze w poezji, a nast. „Magazyn Pomorze - Fakty i Myśli".

STAROGARD GDAŃSKI a literatura polska

Pomorze Gdańskie Nr 6, Gd.

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.)

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.), uczelnia powst. 1970, na bazie gd. WSP (zał. 1946) i sopockiej WSE (zał. 1945); wykładowcy i wychowankowie obu szkół stanowią znaczny procent pracowników uczelni. Z 6 wydziałów UGd. największy jest wydział humanist., obejmujący: filologię pol., ros., ang., język i...

Pomorze wobec ekspansji duńskiej i brandenburskiej

  –  formalna rezygnacja Fryderyka II z ziem północnoniemieckich -  zwierzchnictwo  duńskiego Waldemara II Zwycięscy nad ziemiami Obodrzyców, Pomorzem Gdańskim i Estonią -  1227 r.

BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

Diecezja powstała w związku z terytorialną reorganizacjąKościoła -» prawosławnego w Polsce po II wojnie światowej.

Z pozostających w granicach Polski po 1945 terenów grodzieńskiej oraz -» polesko-pińskiej diecezji prawosł. Synod BpówPolskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosł. utworzył 15 VII1946...

„GAZETA GDAŃSKA"

Pismo społ.-polit, wydawane1891-1939 w -> Gdańsku, zasłużone dla polskości Gdańska iKaszub, od 1918 dziennik (tytuł ulegał zmianom).

Założycielami pisma byli Władysław Łebiński, MieczysławŁyskowski, B e r n a r d Milski (do 1901 wydawca) i J. —* Czyżewski;celem G . G . było „podnoszenie poziomu...