Pomorze

Pomorze

Czytaj Dalej

POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

porozumieli się z Branden-burgią i w zamian za przywileje obiecali wydać jej Pomorze. margrabia Waldemar wkroczył ponownie na Pomorze i zajął je całe oprócz samego grodu w Gdańsku.

Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

Do około 1116 roku całe Pomorze Nadwiślańskie zostało opanowane i inkorporowane do Polski, a w 1119 roku zdobył także Szczecin. Krzywousty w porozumieniu z Danią wkroczył raz jeszcze na Pomorze.

POMORZE, czasopismo kult.

POMORZE, czasopismo kult. „Pomorze", wydało arkusz poet. Pomorze w poezji, a nast. „Magazyn Pomorze - Fakty i Myśli".

KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku

KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku 1868-1931, zał. przez J. Chociszewskiego w Chełmnie jako ilustr. pismo rei. dla ludu, ukazujące się 3 razy w miesiącu. W początkowym okresie dominowały w K. artykuły i powiastki rel., hist., przyr., ze względów polit. uwzględniano w tematyce jedynie...

POMORZE, tygodniowy dodatek lit.-nauk.

POMORZE, tygodniowy dodatek lit.

Pomorze wobec ekspansji duńskiej i brandenburskiej

  –  formalna rezygnacja Fryderyka II z ziem północnoniemieckich -  zwierzchnictwo  duńskiego Waldemara II Zwycięscy nad ziemiami Obodrzyców, Pomorzem Gdańskim i Estonią -  1227 r.

KOŁOBRZEG, prus. twierdza nad Bałtykiem na Pomorzu Zach.

W kampanii 1806-1807 bronił się tu garnizon (5,7 tys. żoł., 58 armat, 14 moździerzy) dowodzony przez mjr. Gneisenau i mjr. Schilla przeciwko oddziałom franc. i poi. z korpusu Mortiera. 14 III 1807 Francuzi zajęli Zelno i zaatakowali fortyfikacje w rejonie w. Majkule na zachód od K.

Potem walki...

KWIDZYN, m. na Pomorzu Gdańskim

W II 1807 zajęte przez Francuzów. Parokrotnie przebywał tu Napoleon, dokonując inspekcji pułków WA, m.in. 8 IV i 8 V 1807, kiedy nocował w dawnym zamku krzyżackim. Przejeżdżał też tędy 6 VI 1812 w drodze z Torunia do Malborka.

MALBORK, m. na Pomorzu Gdańskim

W II 1807 zajęte przez Francuzów. Po bitwie pod Pruską Iławą znajdował się w zamku krzyżackim wielki szpital dla rannych i chorych żoł. WA. Po raz drugi taki szpital zorganizowano w VI 1807 dla Francuzów rannych pod Frydlandem. Napoleon, kwaterując w Kamieńcu Suskim, parokrotnie przybywał do M. na...

TCZEW, m. nad Wisłą, na Pomorzu Gdańskim

Zdobyte 23 II 1807 przez dyw. gen. Dąbrowskiego. Była to pierwsza duża bitwa stoczona przez Polaków w tej kampanii przeciwko Prusakom, a potem Rosjanom.

Po parogodzinnych utarczkach na przedpolu miasto zostało wzięte szturmem przez poi. piech. -głównie przez 1 pp. Antoniego Sułkowskiego. Część...