Położenie

Czytaj Dalej

Wpływy funkcjonalne na kształt i położenie serca

 Szczególne zmiany kształtu i położenia powodują fazy czynnościowe, skurcz i rozkurcz serca: w chwili skurczu komór, kiedy przedsionki się rozszerzają i stopniowo uwypuklają napełniając się krwią, a sprężyste tętnice wypełniając się poszerzają się i wydłużają, następuje przesunięcie...

Zboczenie położenia nerki

Oprócz  nabytych zmian położenia nerki — opadnięcia, występować zmiany położenia wrodzone wskutek tego, że w rozwoju osobniczym nerka może czasem zatrzymać się w swym procesie wstępowania  i zachować niskie i bardzo zmienne położenie; byłyby to przypadki właściwego zboczenia położenia. Nerka...

Kształt i położenie gruczołu nadnerczowego

Kształt i położenie. Nadnercze spoczywa na górnym końcu nerki po jego stronic przedniej i przyśrodkowej w obrębie torebki tłuszczowej nerki . Spłaszczone ciało narządu ma większą powierzchnię przednią (facies anterior) oraz mniejszą powierzchnię tylną (facies posterior), przedzielone brzegiem...

Zmiana położenia żołądka

Położenie żołądka  bardzo wcześnie (już u zarodka 5 mm długości) ulega zmianom. Żołądek zaczyna wykonywać 1) obrót na prawo w stosunku do swej długiej osi, tak że krzywizna większa żołądka kieruje się teraz na lewo, krzywizna mniejsza na prawo; początkowo prawa ściana żołądka zwraca...

Położenie poprzeczne i skośne płodu

Określenie. W położeniach poprzecznych i skośnych oś długa krzyżuje się z osią macicy pod kątem prostym lub ostrym (częstość występowania ok. 0,75%). Położenia skośne są stanem przejściowym. Podczas porodu zmieniają się na poprzeczne, rzadziej na podłużne.

Przyczyny. Ze strony matki:...

Położenie przepony

Na zwłokach położenie przepony jest stałe. Jest to położenie krańcowo wysokie, które w normalnych warunkach za życia nigdy nie zostaje osiągnięte, ponieważ mięśnie nie są nigdy tak rozluźnione ani rozciągnięte jak po śmierci. Płuca zapadają się silnie, gdyż jama klatki piersiowej jest...

Zmienność położenia nerek

Wg Hasselwandera na podstawie badań rentgenologicznych u młodych kobiet w położeniu poziomym ciała koniec dolny nerki prawej sięga w 45,5% do 4 kręgu lędźwiowego, najniżej zaś do 5 (w 3,4%). W położeniu pionowym koniec dolny nerki prawej sięga mniej więcej w tym samym odsetku (43,6%) do 4 kręgu...

Nieprawidłowe położenie serca

W rzadkich przypadkach serce może zachować swe pierwotne położenie, jakie miało w pierwszym miesiącu życia zarodka; leży ono wówczas w okolicy szyjnej (ectopia cordis cewicalis. Poza tym z osierdzia serce może przesunąć się do jamy opłucnej albo do jamy otrzewnej. W przypadkach powierzchownego...

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Dzisiejszy obraz Łodzi jest skutkiem działań licznych procesów gospodarczych i społecznych w określonym środowisku przyrodniczym podczas wielu lat. Szczególnie ważnym okresem był XIX i XX wiek. Wtedy drastycznym przemianom uległa szata roślinna, świat zwierzęcy, czego konsekwencjami była zmiana...

Położenie okrężnicy

Wszystkie cztery części, na które dzieli się okrężnica (colon = człon), w zasadzie są zbudowane podobnie a różnią się od siebie odmiennym położeniem, długością, stosunkiem do narządów sąsiednich i stosunkiem do otrzewnej.

Położenie okrężnicy jest przede wszystkim zależne od stopnia...

Położenie i przebieg okrężnicy wstępującej

Okrężnica wstępująca ma przebieg mniej więcej pionowy. Rozpoczyna się ona w dole biodrowym prawym. Jej powierzchnia tylna w części dolnej leży na mięśniu biodrowym, nad grzebieniem biodrowym układa się w rowku utworzonym przez mięsień lędźwiowo-udowy i mięsień czworoboczny lędźwi i dochodzi...

Kształt, położenie i stosunek krtani do narządów sąsiednich

Krtań jest narządem nieparzystym, położonym symetrycznie; zajmuje ona środkową i przednią część szyi. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, podstawa której skierowana jest ku górze, wierzchołek — ścięty i zaokrąglony ku dołowi. Z trzech powierzchni piramidy dwie: prawa i lewa zwrócone są do...

Położenie jajnika

Położenie jajnika jest bardzo zmienne, jednak w warunkach prawidłowych w pionowej postawie ciała jajnik układa się w ten sposób, że jego długa oś przebiega skośnie pionowo z góry ku dołowi, od strony bocznej do przyśrodkowej i nieco od tyłu do przodu. Długie osie obu jajników zbiegają się więc...

Położenie jajowodu

Jajowód leży w górnym brzegu więzadła szerokiego macicy i w związku / ivm powleczony jest otrzewną. Przylegający do niego cienki i przeświecający górny odcinek więzadła szerokiego macicy położony powyżej krezki jajnika i więzadła właściwego jajnika tworzy krezkę jajowodu . Obie blaszki krezki...

Położenie serca

Leży w klatce piersiowym w śródpiersiu środkowym. Jego położenie cechuje charakterystyczna asymetria, ok. 2/3 narząduleży po stronie lewej w stosunku do linii pośrodkowej ciała. Położenie zmienia się z wiekiem. Konsekwencją tego jest przesuwania się koniuszka serca z czasem do IV przestrzeni...

Położenie przełyku

W zwykły m ustawieniu głowy przełyk rozpoczyna się u góry ku tyłowi od chrząstki picrścieniowatcj krtani na wysokości 6 kręgu szyjnego. U dołu kończy się na wysokości kręgu piersiowego 10 lub 11  (zależnie od położenia ciała i fazy oddechu) łącząc się z wpustem żołądka. W rzucie na...

POŁOŻENIE ŻOŁĄDKA

Żołądek wypełnia znaczną część podżebrza lewego i nadpępcza. Podobnie jak kształt żołądka nie jest stały, również jego położenie jest zmienne w zależności od stanu wypełnienia, pozycji ciała, wieku i sąsiednich narządów. Przestrzeń, którą zajmuje żołądek, nazywamy komorą żołądka...

Położenie jelita cienkiego

Zgodnie z ogólnie przyjętym opisem pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń ograniczoną od góry i z obu boków okrężnicą wstępującą, /stępującą i poprzeczną wraz z jej krezką; również miednica mała zawiera pętle w zależności od stanu wypełnienia jej narządów. Zazwyczaj przykrywają...

Położenie okrężnicy poprzecznej

Położenie okrężnicy poprzecznej jest zmienne osobniczo, jak również w zależności od położenia ciała, ruchów oddechowych i stanu wypełnienia. Powierzchnia górna na ogół przylega i) do wycisku okrężniczego wrątroby, 2) do pęcherzyka żółciowego (możność przebicia się kamieni żółciowych do...