Połowa

Połowa

Czytaj Dalej

POŁOWA

Zob. też Pół. Brzydka połowa (rodu ludzkiego) żart. mężczyźni. Część Hermesa zob. Hermes. Moja lepsza połowa moja żona; z powieści Arkadia hrabiny Pembroke, 3 (ang. The Countesse of Pembroke Arcadia, 1590) Sir Philipa Sidneya. Piękna, nadobna połowa (rodu ludzkiego) żart. kobiety.

Połowa...

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Tak więc klasyfikacyjne użycie terminów pokrewieństwa nie jest jedynym sposo-bem grupowania ludzi  w klasy krewnych. Większość plemion pierwotnych nie jest podzielona tylko na rodziny, lecz także na większe grupy, które jednak do pewne-go stopnia posiadają charakter pokrewieństwa. I tak na pewnych...

Połowy RYB na świecie i w Polsce

Światowe połowy morskie i słodkowodne zwiększyły się w okresie powojennym ponad czterokrotnie i w 1994r. wyniosły ok. 109,6 mln ton, w tym połowy morskie 90%.

Około 50% światowej produkcji morskiej poławiają rybacy sześciu państw:

 

Chiny       Peru         Chile      Japonia        ...

"Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka.

„Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku” autorstwa Tomasza Jurka podejmuje temat wilokrotnie poruszany na przestrzeni czasu. Migracje zagranicznego rycerstwa na Śląsk i problematyka z tym tematem związana, nie doczekały się jednak badań przeprowadzonych z należytą żetelnością i z zastosowaniem odpowiedniej metody. Badania nad napływem obcego rycerstwa i wpływem tego zjawiska na związki kulturowe były często prowadzone pod wpływem panującej uwcześnie sytuacji ...

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Henryk Markiewicz dowodzi, ze pisarze II polowy XIV w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranych przykladach dowiez slusznosci badz nieslusznosci tej opinii.

Druga polowa XIX w. to okres bujnego rozwoju kapitalizmu, okres klasowej segregacji i wszechwladzy...

Walka o pozycje nad Bałtykiem od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII w.

Kraj nas , Polska , miał bardzo bujną historie. Od początku swojego istnienia był nękany różnymi wojnami. Sąsiedzi nasi nie byli zbyt przyjaźnie do nas nastawieni. Już za czasów Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego mieliśmy problemy z Niemcami. Polska jednak nie miała tylko problemów z sąsiadami...

Renesans w muzyce polskiej - Tabulatury organowe z 1. połowy XVI wieku

Dwie obszerne tabulatury organowe: Jana z Lublina i klasztoru Sw. Ducha w Krakowie są najistotniejszymi zabytkami polskiej kultury muzycznej 1. połowy XVI wieku. Tabulatura Jana z Lublina została sporządzona w latach 1537–1548, a tabulatura klasztoru Sw. Ducha około 1548 roku. Obie zawierają utwory...

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla...

Wojny polsko - tureckie z 2 połowy XVII

1. Przyczyny.

2. Przebieg.

Na genezę wojen polsko - tureckich złożyła się napięta sytuacja. Mimo że w następstwie wojen z I połowy XVIIw. podpisano pokój w Chocimiu w 1621r. Poza tym w tym czasie wyraźnie wzrastała potęga militarna Turcji, a także zauważa się wzrost ekspansywności. Jest to...

LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII

LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII, powieść H. Rzewuskiego z l. konfederacyj radomskiej i barskiej, powst. prawdop. od ok. 1840, prwdr. (w „Tyg. Petersb.") i wyd. os. (t. 1-3) w Petersburgu 1845-46. Zamierzeniem autora było przeciwstawienie dwu środowisk społ.-kult. - szlachty...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Dorobek nauk o zarządzaniu pierwszej połowy XX w. – wnioski dla współczesności.

Na przestrzeni mijających lat pierwszej połowy XX-tego stulecia zachodziły diametralne zmiany w podejściu do technik stosowanych w zarządzaniu. Począwszy od podejścia przedmiotowego gdzie utożsamiano wszelkie poczynania z „kultem” maszyn do podejścia behavioralnego czyli zwrócenia większej uwagi na czynnik ludzki. W moim opracowaniu będę bazował na czynniku ludzkim i jego roli w zarządzaniu. Wróćmy jednak do historii. Otóż przyglądając się poszczególnym etapom ...

Belka polowa

Element składowy opryskiwacza do opryskiwania upraw polowych w postaci kilku- lub kilkunasto metrowej rury przewodzącej ciecz, na której rozmieszczone są króćce z rozpylaczami.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Podczas ostatnich kilku miesięcy analizowaliśmy utwory XXlecia międzywojennego, ale nie sądziłam, że przyjdzie chwila,w której będę musiała postawić samej sobie pytanie: który sposóbinterpretowania świata, tradycyjny czy awangardowy, realistyczny czy deformujący bardziej mi odpowiada? Żeby móc...

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

Polska literatura barokowa rozwijała się w dwóch nurtach: dworskim i dworkowym (sarmackim). Reprezentantami nurtu dworskiego są: Jan Andrzej Morsztyn oraz Daniel Naborowski, zaś literaturę sarmacką reprezentują: Jan Chryzostom Pasek i Wacław Potocki. Była to w sumie epoka, w której dużo i chętnie...

Wojny polsko - szwedzkie z pierwszej połowy XVII wieku

Zygmunt III Waza na wolnej elekcji mimo trzech kontrkandydatów został wybrany królem Polski w 1587r.. Sytuacja była dość trudna, doszło nawet do wojny domowej, ale w czasie jej trwania Zygmunt III Waza zdołał dotrzeć do Polski do Krakowa i koronował się. W ten sposób doszło do połączenia dwóch...

Hodowla i połowy ryb

Od stuleci ludzie hodowali ryby dla ich mięsa. W średniowiecznych klasztorach na specjalnie zakładanych stawach trzymano karpie, których mięso było pokarmem zakonników. Rzymianie ho­dowali zarówno ryby słodkowodne, jak i morskie. Byli oni ekspertami w tej dziedzinie i potrafili nawet, jak to się czyni w...

Pieczarka polowa

 

Wygląd: jej biały, później żółknący, jedwabisty kapelusz może dochodzić do 20 cm średnicy. U młodych grzybów jest on pótkulisty, następnie płasko się uwypukla. Barwa zmienia się od początkowo delikatnie szarawej poprzez różową do ciemnobrunatnej.

Są one wolne. Piękny kontrast z nimi tworzy...

Czarcikęs polowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 15-100 cm wysokości, słabo rozgałęziona, o wzniesionych łodygach. Krótkie kłącze, które wygląda jak obgryzione (nazwa!). Dolne liście ogonkowe, przeważnie całobrzegie, owalne lub eliptyczne, górne mniejsze i lancetowate, siedzące. Ciemnoniebieskie lub...

Liryka od połowy XVIII w. do przełomu romantycznego.

Termin „l.", podobnie jak w staropolszczyźnie, nie występował w świadomości lit. tych czasów jako nazwa rodzaju lit.; jednakże w stosowanym ówcześnie trójczłonowym podziale poezji ze względu na sposób naśladowania rzeczywistości (zgodnie z tradycją antyczną, wywodzącą się z Poetyki Arystotelesa)...