Polonia

Polonia

Czytaj Dalej

POLONIA

Polonia" warszawski klub sport, założony w 1915, jeden z najstarszych w Polsce. Polonia Restituta Order Odrodzenia Polski, odznaczenie państwowe ustanowione w 1921, mające 5 klas.

GRUZJA, Sakartwelo - POLONIA - W XVII i XVIII w.

Sierocka, Polonia radziecka 1917-1939. Rozmieszczenie Polonii w świecie, w; Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, Lb 1986, I 64; F.

POLONIA IRREDENTA, cykl poetycki A. Niemojewskiego

POLONIA IRREDENTA, cykl poetycki A.

CREBRIS POLLET POLONIA

hymnu Gaudę felix Polonia i należy do oficjum -» O, Advigis mirabilis.

GAUDE MATER POLONIA

Łac., hymn nieszporny do św. Stanisława biskupa, z XIII a. XIV w. Najdawniejszy zachowany zapis w antyfonarzu kieleckim z 1372. Wykonywany na melodię b. popularną już w średniowieczu, w harmonizacji z XIX w.

Raduj się, Matko-Polsko, w sławne

Potomstwo płodna! Króla królów

I najwyższego Pana...

ADEST DIES DIGNA LAUDE, Polonia tota plaude

Sekwencja ku czci św. Wojciecha. Anonimowy utwór, odkryty 1964 przez H. Kowalewicza jedynie w Graduale kolegiaty w Łasku z 1520, powstały wyłącznie dla niej zapewne pod wpływem fundatora, abpa Jana Łaskiego; tylko raz jest mowa o Polsce;

daje też wyraz przekonaniu, że św. Wojciech chrzcił Węgrów i...

GAUDE FELIX POLONIA

Anonimowy hymn nieszpornyw oficjum rymowanym ku czci św. —» Jadwigi Śląskiej, powstałyprawdopodobnie we Włoszech w XVI w.; wzywa doradosnej wdzięczności wobec Boga za Jadwigę, którą nazywaróżą ofiarowaną Królowi Chwały oraz świetlaną księżnąPolski.

 

AH LXIII 165-166; Kowalewicz LŚr...

GAUDE MATER POLONIA

Najstarszy hymn o św. ->Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przezWincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na świętoPrzeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgiigodzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,dzieli się, na 4 cz. ;

zachęca Polskę do...

HAC FESTA DIE TOTA, GRATULETUR POLONIA

Najstarsza anonimowa sekwencja mszalna ku czci św. Wojciechapowstała w Gnieźnie prawdopodobnie po 1090 (wg H.Kowalewicza); wykonywana była przede wszystkim w Gnieźnie,początkowo na święto narodzin dla nieba, a od XV w.wyłącznie na przeniesienie relikwii;

występowała w gnieźn.księgach liturg. (—»...

OBOP i GfK Polonia

TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.) Funkcjonuje na rynku już od 50 lat. Od 1998 roku należymy do międzynarodowej grupy badawczej TNS, która jest jedną z największych organizacji na świecie, zajmujących się komunikacją marketingową. Priorytetem jest ciągłe podwyższanie poziomu obsługi Klientów. W związku z tym prowadzimy systematycznie szkolenia podnoszące wiedzę pracowników. Intensywnie uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach badawczych sieci ...