POLONIA

Śrdw.-łac. Polska; Polacy mieszkający stale za granicami Polski (Polonia zagraniczna). Polonia cykl rysunków czdrną i białą kreską na kartonach (1863) Artura Grottgera, Budapeszt, Muz. Sztuk Pięknych; zrodzony pod wrażeniem powstania styczniowego. Polonia uwertura (1832-36) Richarda Wagnera, skomponowana w...

GRUZJA, Sakartwelo - POLONIA - W XVII i XVIII w.

Na terytorium G. prowadzilikat. misje polscy zakonnicy, m.in. Jan Tadeusz KrusińskiSJ (1675-1756), który działał w Persji i na zależnych wówczasod niej ziemiach G. (do 1726), a współcz. mu dzieje G.opisał w Tragica vertentis belli persici historia (Lw 1740).

Utworzenie pol. kolonii w G. wiąże się z...

POLONIA IRREDENTA, cykl poetycki A. Niemojewskiego

POLONIA IRREDENTA, cykl poetycki A. Niemojewskiego, złożony z 7 części, powst. 1894-1901; cz. 1 Podziemia, ogł. w dodatku lit. „Kuriera Lwow." 1894, cz. 2 Łuny, cz. 3 Ziemia obiecana, wyd. we Lwowie 1895; cz. 4 W ciszy wiejskiej, cz. 5 Stolica, cz. 6 Ptaki burzy wyd. w Krakowie 1896; cz. 7 Z wojaczki...

CREBRIS POLLET POLONIA

Hymn w matutinum (ad nocturnum) ku czci św. Jadwigi Śląskiej, powstały we Włoszech w XVI w. ; jest II cz. hymnu Gaudę felix Polonia i należy do oficjum -» O, Advigis mirabilis.

Zawiera opis cudów, przez które Jadwiga głosiła moc Chrystusa i wspomagała Polaków (wskrzeszenie człowieka zmiażdżonego...

GAUDE MATER POLONIA

Łac., hymn nieszporny do św. Stanisława biskupa, z XIII a. XIV w. Najdawniejszy zachowany zapis w antyfonarzu kieleckim z 1372. Wykonywany na melodię b. popularną już w średniowieczu, w harmonizacji z XIX w.

Raduj się, Matko-Polsko, w sławne

Potomstwo płodna! Króla królów

I najwyższego Pana...

ADEST DIES DIGNA LAUDE, Polonia tota plaude

Sekwencja ku czci św. Wojciecha. Anonimowy utwór, odkryty 1964 przez H. Kowalewicza jedynie w Graduale kolegiaty w Łasku z 1520, powstały wyłącznie dla niej zapewne pod wpływem fundatora, abpa Jana Łaskiego; tylko raz jest mowa o Polsce;

daje też wyraz przekonaniu, że św. Wojciech chrzcił Węgrów i...

GAUDE FELIX POLONIA

Anonimowy hymn nieszpornyw oficjum rymowanym ku czci św. —» Jadwigi Śląskiej, powstałyprawdopodobnie we Włoszech w XVI w.; wzywa doradosnej wdzięczności wobec Boga za Jadwigę, którą nazywaróżą ofiarowaną Królowi Chwały oraz świetlaną księżnąPolski.

 

AH LXIII 165-166; Kowalewicz LŚr...

GAUDE MATER POLONIA

Najstarszy hymn o św. ->Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przezWincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na świętoPrzeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgiigodzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,dzieli się, na 4 cz. ;

zachęca Polskę do...

HAC FESTA DIE TOTA, GRATULETUR POLONIA

Najstarsza anonimowa sekwencja mszalna ku czci św. Wojciechapowstała w Gnieźnie prawdopodobnie po 1090 (wg H.Kowalewicza); wykonywana była przede wszystkim w Gnieźnie,początkowo na święto narodzin dla nieba, a od XV w.wyłącznie na przeniesienie relikwii;

występowała w gnieźn.księgach liturg. (—»...

OBOP i GfK Polonia

TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.) Funkcjonuje na rynku już od 50 lat. Od 1998 roku należymy do międzynarodowej grupy badawczej TNS, która jest jedną z największych organizacji na świecie, zajmujących się komunikacją marketingową. Priorytetem jest ciągłe podwyższanie poziomu obsługi Klientów. W związku z tym prowadzimy systematycznie szkolenia podnoszące wiedzę pracowników. Intensywnie uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach badawczych sieci ...