Północ

Północ

Czytaj Dalej

Południe, północ

Podobnie jak przesilenie letnie i zimowe, czasowe punkty zwrotne, którym od dawien dawna przypisywano szczególne znaczenie; w Chinach uchodziły za szczytowe punkty wpływu jang względnie in (in i jang). W rozumieniu ezoterycznym północ jest często porą najwyższego stanu słońca duchowego (w przeciwieństwie...

Przedstaw przyczyny dysproporcji pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem

 

Problem nędzy wiąże się z podziałem świata na Północ i Południe. Ma on charakter umowny. Jedną z przyczyn jest kolonialna przeszłość krajów Południa. Państwa kolonialne prowadziły zwykle w koloniach politykę nastawioną na krótkoterminowe korzyści, traktując je jako źródło tanich surowców...

RZYMSKIE WOJNY NA GRANICY PÓŁNOC­NEJ 24 p.n.e.-16 n.e.

Pragnąc ustanowić bezpieczne, naturalne granice imperium, które chroniłyby Italię i Galię (Francja), cesarz Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.) przesu­nął legiony na północ i wschód od granicy na Renie wytyczonej w 51 p.n.e. przez Juliusza Cezara (100-44); Oktawian roz­ciągnął władzę Rzymu na Ilirię i...

KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

Karol Wielki (742-814), gdy uznał, że sytuacja w Saksonii jest opanowana (patrz karola wielkiego wojna z sasami 772-804), a jednocześnie wiedząc o tym, że Hiszpanię arabską roz­rywają wewnętrzne walki, na prośbę arab­skich przeciwników dynastii Omajjadów w 777 na czele licznej armii wyruszył do...

WIKINGÓW NAJAZDY NA MORZU PÓŁNOC­NYM 800-994

Wikingowie norwescy naje­chali szkockie wyspy Szetlandy i Hebrydy prawdopodobnie około 800 lub nieco wcześ­niej. Wyspy stały się bazami, z których wikingowie do 825 najeżdżali na osady kościelne, a w następnych latach - Irlandię i Strathclyde (patrz wikingów najazdy na irlandię 795-1014). W latach...

DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - Na Północy i w Anglii

W krajach skandynawskich istniał problem umocnienia chrystianizacji. Grzegorz VII wysłał listy dokróla norweskiego Olafa III i kolejnych królów szwedzkich, Inge i Alsten, dając w nich pouczenia oKościele i godności królewskiej oraz zachęcając do przysłania na naukę w Rzymie kandydatów na duchownych.

Król...

ZBROJNA NEUTRALNOŚĆ PÓŁNOCY

Konwencja podpisana w 1800 przez Danię, Szwecję i Rosję, do której 18 XII przystąpiły Prusy. Miała na celu przeciwstawienie się pretensjom Anglii do kontrolowania neutralnych statków handlowych w poszukiwaniu kontrabandy.

Konwencja ta łamała ang. blokadę wybrzeży Francji, a jednocześnie znacznie...