Polityk

Polityk

Czytaj Dalej

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Polityk Szlachcic ziemianin z XVI wieku żywo reaguje na wszystkie sprawy, problemy narodu, politykuje, krytykuje, wytykając wady i sugerując sposoby naprawy.

Brak zaufania do polityki i polityków wśród Polaków

i) Jaki wpływ na zaufanie do polityka ma osobisty kontakt wyborcy z politykiem?

Zbigniew Religa - lekarz czy polityk

Mimo wieloletniej obecności w polityce mój bohater jest bardziej kojarzony z przeszczepami serca niż politykiem. iż jest wybitnym kardiochirurgiem, jednak jako polityk wśród polityków jest nie znany”.

Konrad Wallenrod to zdrajca , bohater , szaleniec czy polityk ?

Sa dwa spo-soby walki: walczyc jak lew albo jak lis , a dobry polityk powinien wybrac odpowiedni do swej sytuacji. „Rasowy” polityk nie powinien miec zadnych skrupulów.

Kościół i politycy

W amerykańskiej polityce różne kwestie są przedmiotem tarć pomiędzy katolickimipolitykami a Kościołem. ogłosił list duszpasterskipoświęcony obowiązkom polityków i wyborców katolickich.

Kariery kontrowersyjnych polityków

Jednak i tutaj zdarzały się dramatyczne wzloty i upadki polityków. Johnson (1963-69) zostanie wielkim prezydentem dzięki swej reformatorskiej polityce społecznej, jednak kontrowersje na temat wojny wietnamskiej sprawiły, że w ostatnich latach prezydentury zaczął ponosić polityczne porażki.

Jakie wyróżniamy kategorie polityków?

) Polityk zawodowy ( polityka jest dla niego zawodem, najważniejszym sposobem realizacji życiowych ambicji.

Politycy europejscy

Jednak po jego śmierci prawica podzieliła się, a prezydentem został konserwatywny, lecz nie gaullistowski polityk Valery Giscard d'Estaing (1974-81). Jako polityk cierpliwy, o silnej osobowości, przetrwał swoją porażkę w 1974 r.

Cele, zasady i instrumenty polityk wspólnotowych UE

CELE: osiągnięcie wysokiego poziomu środowiska, poprawa jakości życia, wzrost wydajności środowiska, POLITYKA STRUKTURALNA (REGIONALNA) Podstawowe zasady polityki regionalnej: 1.

CHURCHILL WINSTON SPENCER (1874-1965) - polityk

Wybitny brytyjski strateg i polityk, jako premier w latach 1940-45 po­prowadził Wielką Brytanię do zwy­cięstwa. odwróciła uwagę opinii publicznej i polityków od mi­nionych wydarzeń.

Modele stosunków między mediami a politykami - Model wymiany

Autorzy są przekonani ,iż interakcje pomiędzy dziennikarzami a politykami powinny być oparte na emocjonalnej i pozytywnej relacji, wynikają one z zasady wymiany społecznej; Utrzymanie ciągłości wymiany może wymagać rezygnacji z własnych interesów; Jest to model kooperacji w zakresie handlu informacją; Poza formalne reguły gry- dziennikarze i politycy zgadzają się na wzajemne zależności; Istnieje tu niebezpieczeństwo zbyt pozytywnego ...

Modele stosunków między mediami a politykami - Model adwersarzy

Konflikt interesów dziennikarzy i polityków oraz wzajemna ich wrogość; Często media krytycznie przedstawiają polityka; Dziennikarze relacjonują wszystkie ważne sytuacje na rynku politycznym; Zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem polityka lub dziennikarza; Stres polityka- dziennikarz może ujawnić niewygodną prawdę; Trudne dziennikarskie pytania; Model ten nie uwzględnia ...

ATTLEE CLEMENT (1883-1967) - polityk

Brytyjski polityk, weteran I wojny światowej (walczył we Francji i na Bliskim Wschodzie), w 1922 r.

BERNADOTTE FOLKE (1895-1948) - polityk

Szwedzki polityk, kuzyn króla Szwecji Gustawa V, od 1943 r.

BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r.

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępującyHitlerowi.

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępujący Hitlerowi.

DALADIER EDOUARD (1884-1970) - polityk

Polityk francuski, przewodniczył rządowi w krytycznym okresie lat 1938-40, następnie sprawował funk-cje ministerialne.

KNOX FRANK (1874-1944) - polityk

Amerykański polityk i publicysta, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1936 r.

LEY ROBERT (1890-1945) - polityk

Niemiecki polityk, członek partii nazistowskiej (NSDAP) od 1923 r.