Polimeraza RNA

Czytaj Dalej

Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie i funkcjach DNA i RNA

DNA RNA

- występuje w jądrze komórkowym;

- zbudowany z dwu komplementarnych nici skręconych wokół własnej osi – tworzącej helisę;

- cukier dezoksyryboza;

- zasady azotowe AGCT;

- występuje w jednej postaci;

- trwały, jest matrycą zawierającą informacje o syntezie białek;

- pośredni udział w...

Czym jest RNA

RNA kwas rybo nukleinowy.

Budowa nukleotydu RNA to kwas fosforowy cukier pentoza jedna z zasad azotowych abenina tynina guanina.RNA występuje w postaci pojedynczej nici.

Rola RNA odczytuje informacje genetyczna, bierze udział w biosyntezie białka.

Czym jest RNA?

Okazało się. że drugi kwas służy do przenoszenia informacji zapisanych w DNA na zewnątrz jądra komórkowego. Tam, we wnętrzu komórki, RNA produkuje białka, które zamieniają kod DNA na cechy osobnicze. Proces ten zwany jest translacją. Nukleotydy, zgrupowane w trójki, wyznaczają kolejność...

POLIMERAZY

polimeraza DNA, polimeraza RNA (primaza i trans-kryptaza).

RYBONUKLEINOWE KWASY, RNA

Cząsteczki polimerowe, zbudowane z czterech rybonu-kleotydów (adenozyny - A, guanidyny - G, cytydyny - C, urydyny - U), zawierających cukier rybozę i połączonych wiązaniami 3’-5’ fosfodiestrowymi. Jedno-, dwuniciowe (wirusy, wiroidy) lub sparowane tylko na pewnym odcinku (struktura „szpilki do włosów” w...