Polemika

Czytaj Dalej

Polemika Mickiewicza ze Słowackim.

Swoją polemikę zawarł Słowacki w “Kordianie”. Zawiera ona polemikę z koncepcja poety i poezji proponowana przez Mickiewicza.

Polemika z romantyczną koncepcją miłości(„Śluby panieńskie”)

Polemika z ideałami romantycznymi przejawia się w: ukształtowaniu głównych postaci „antyromantycznej” koncepcji miłości     Postacie:   Rok 1834 to chwila, w której czytelnik znał już „Dziady” Mickiewicz, „Kordiana” Słowackiego, nie mówiąc o Werterze Goethego.

Polemika W. Gombrowicza ze schematem zachowań i tradycją literacką

W ten sposób Gombrowicz wyraził swą polemikę ze schematycznością zachowań, narzucaną człowiekowi żyjącemu w każdym społeczeństwie.

Bizantyjskie polemiki unijne

Ośrodkami teologii i polemik były dwie uczelnie Konstantynopola, uniwersytet i akademia patriarsza,zreformowane na początku XV wieku.

„KORDIAN” - POLEMIKA Z MICKIEWICZEM W UTWORZE

Mickiewicz już za życia uznany został klasykiem, rola Słowackiego zaś została pomniejszona. Pojawiła się zazdrość poczucie niedocenienia. Różnice światopoglądowe sprawiły, że Słowacki niejednokrotnie polemizował z Mickiewiczem.

•  rozbieżność co do zadań poezji i poety (prolog)

I osoba...

Polemika z mickiewiczowską koncepcją poety i poezji w „Nieboskiej komedii”

Wymowa wstepu do pierwszej części utworu.

W polskiej literaturze tego okresu wielu poetów wobec koncepcji poety i poezji zajęło indywidualne stanowisko. Mickiewicz uczynił z poezji narzędzie kształtowania naodowej świadomaści , poecie przypisał rolę wieszcza, duchowego ojca narodu. Temu poglądowi...

Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicza?

"Powrót posła" powstał w okresie największego nasilenia walki politycznej. Trwały obrady Sejmu Czteroletniego (1788 - 1792). Polska była po I rozbiorze z 1772 roku, więc rabunkowa polityka konserwatywnej szlachty ściągnęła już na ojczyznę prorokowane przez patriotów nieszczęście. Głosy postępowej...

Intelektualiści w polemikach polsko - krzyżackich na soborze bazylejskim

 

Na forum soborowym w 1433 r. Krzyżacy rozpoczęli akcję propagandową przeciw królowi polskiemu, oskarżając go o chęć zniszczenia Zakonu. Obarczali Polskę wina za niepowodzenie mediacji soborowych. Krzyżacy współdziałali w Bazylei z posłami Świdrygiełły.

Do obrony polskich interesów...

Polemika z wybranym myślicielem starożytnym - Sokratesem

Nie byłoby filozofii zachodniej oraz filozofii w ogóle w postaci, w jakiej ją dzisiaj znamy, bez Sokratesa. Urodził się około 469 r. p.n.e. w Atenach jako syn kamieniarza, a zmarł w 399 r. p.n.e. Swoimi poglądami wywarł ogromny wpływ na swoich uczniów jak również na filozofów żyjących w późniejszych czasach. Wobec postaci Sokratesa nikt nie pozostaje obojętny. Dla niego można być jedynie sprzymierzeńcem i naśladowcą lub wrogiem i przeciwnikiem. Posiadał zwolenników ...

Potępienia i polemiki

Mówiliśmy już nieraz o walkach doktrynalnych, które zapełniają ostatnie 30 latXIII w. Biorą w nich udział trzy grupy, tomiści, tradycjonaliści, awerroiści. Pojawieniesię tomizmu było zdarzeniem kapitalnym i poruszyło do głębi mistrzówfranciszkańskich, świeckich i dominikańskich. Walka toczyła się...

Potępienia i polemiki - Walka z awerroizmem

Pierwsze symptomy reakcji teologicznej przeciw awerroizmowi pojawiły się około1266 r. ze strony Bonawentury i jego szkoły. Bonawentura był inicjatorem całejkampanii antyawerroistycznej. Teksty z Collationes de decem praeceptis cofająnas do roku 1245, kiedy to Bonawentura zwalczał tezy Arystotelesa. W 1268...

Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...

Potępienia i polemiki - Potępienie z 7 marca 1277 roku

Na tle tych polemik zaczęto na przełomie XIII i XIV w.

CHARAKTER I ARGUMENTY POLEMIKI ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Oskarżenia te podzielić można na trzy wielkie grupy. Jedne są natury historycznej i egzegetycznej, inne mają charakter polityczny i moralny, jeszcze inne — metafizyczny. Często odnoszą się równocześnie do judaizmu i chrystianizmu. Dotyczy to zwłaszcza krytyki objawienia biblijnego, na które obie...

Polemika z legendą historyczną - Kordian i cham

Pomysł powieści — według świadectwa samego pisarza — zrodził się wiosną 1930 roku. Kordian i cham powstał dzięki przypadkowi — pisał Kruczkowski w wywiadzie dla „Tygodnika Ilustrowanego”. — „Był tani tydzień książki. Przerzucając stosy książek, znalazłem pamiętnik Deczyńskiego w opracowaniu...