Polaryzacja

Czytaj Dalej

POLARYZACJA

POLARYZACJA — przesunięcie się ładunkówelektrycznych w cząsteczkach chemicznych, w dielektrykach(ciałach, na których powierzchniwytwarzają się ładunki elektryczne pod wpływempola elektrycznego lub magnetycznego), w elektrodachitd.

Polaryzacja rynku detalicznego

polaryzacja rynku detalicznego; rosnąca konkurencja spowodowała, że sprzedawcy wybierają pozycjonowanie na przeciwległych krańcach wielu prowadzonych przez siebie linii produktów.

Układy analogowe - Układy polaryzacji tranzystorów

Układy polaryzacji tranzystorów: a) układ dwubateryjny – układ wrażliwy na zmiany temp, napięcia zasilającego i rezystancji.

Polaryzacja

Teoria przewiduje, że światło podobnie jak każda fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną. Kierunki drgań wektorów E i B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Na rysunku poniżej przedstawione falę elektromagnetyczną, która ma jeszcze dodatkowo pewną charakterystyczną własność:...

POLARYZACJA

Ciało ludzkie jest spolaryzowane. Na ogół prawa połowa ciała i liniaśrodkowa przednia posiadają znak plus, a lewa połowa i linia środkowatylna są ujemne. Informacja ta ma pewne znaczenie przy realizowaniuróżnych procedur magnetoterapeutycznych. Zjawisko to silniej występuje u->...