POLAK

Cieszy mię ten rym „Polak mądr po szkodzie": Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

BENEDYKT POLAK

BENEDYKT POLAK, zm.

STANISŁAW POLAK, lektor Stanisław

STANISŁAW POLAK, lektor Stanisław, żył w XIV w.

BENEDYKT POLAK OFM

Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kr 1928, 29-34; PSB I 424-425; Kantak Fran I 98-99; A. Polak z Wrocławia, DPZG 2(1951) 181-196; tenże, B.

„Biskup Rzymu, Polak z pochodzenia”

Jan Paweł II nazywa siebie „nowym Biskupem Rzymu, Polakiem z pochodzenia"4,ukrywając prowokację w aluzji do swego pochodzenia geograficznego, odmiennego niżpoprzedników. Od chwiliswej elekcji papież-Polak czuje, działa i mówi jak biskup włoski.

BENEDYKT POLAK

Benedictus Polonus, pierwszy polski podróżnik, franciszkanin z Wrocławia.

Towarzyszył posłowi papieża Innocentego IV, Giovanniemu da Pian del Carpine, w podróży do Karakorum do chana Mongolii, w 1245-47.

ANDRZEJ WASIŁO, Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasillo OFM

zm. 14 XI 1398 w Wilnie, Pierwszy bp Seretu, pierwszy bp wileński. Pochodził z Małopolski; wstąpił do zak., zyskując ok. 1354 sławę jako kaznodzieja na Mazowszu i pogańskiej jeszcze Litwie;

1371 zosta! bpem nowo otworzonego bpstwa sereteńskiego w Mołdawii dzięki poparciu Elżbiety Łokietkówny, której...

ANZELM POLAK, Anzelm Jerozolimczyk OFMObs

Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie, Kr 1930, 12-14; Kantak Ber I 285; K. Ko-ścialkowski, Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym, Bt 1949, 5; S.

Lech Wałęsa - niezwykły Polak naszych czasów

Potrafił dotrzeć do wszystkich Polaków i połączyć ich ażeby stali się jednością i walczyli o wolność dla ukochanej ojczyzny splamionej krwią niewinnych ofiar władzy ludowej .