Pokolenie

Czytaj Dalej

Jak zmieniały się cele i sens życia trzech różnych pokoleń.

pokolenie naszych rodziców, nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci itp. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że pokolenie to stało się pokoleniem tragicznym We wrześniu 1939 roku okazało się, że wywalczona z wielkim trudem niepodległość znów Polakom została odebrana.

Pokolenia jako makrostruktury

Manheim wyróżnił 3 warstwy problemowe w pokoleniu: kwestia pokoleniowej lokalizacji (przynależność do grupy wiekowej i związana z nią wspólnota doświadczeń) – pokolenie ma tu wiele wspólnego z klasą społeczną pokolenie jako aktualność (pokolenie jako aktor społeczny który pokazuje swój potencjał w rzeczywistych sytuacjach i konfliktach społecznych) pokolenie jako jednostka życia ...

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polskiej

Chociaż cele, jakie stawiał Mickiewicz pokoleniu romantyków, były piękne i szlachetne, następne pokolenie odniosło się krytycznie do zastanego świata.

Ogólne wskazania ograniczające zasięg oddziaływań podkultur oraz sekt na młode pokolenie

Odpowiedzialność za młode pokolenie spoczywa na barkach całego spo­łeczeństwa dorosłych, bo każdy dorosły w różny sposób pośredni bądź bez­pośredni, trwale czy czasowo ma mniej lub bardziej liczne sploty powiązań i kontaktów z młodym pokoleniem.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Poeta wyznaje w imieniu swego pokolenia: „Usta ściśnięte mamy, twarz wilczą, czuwając w dzień, słuchając w noc”.

Pokolenie X, Y

Pokolenie X - Według różnych ujęć terminem tym obejmuje się pokolenie urodzone pomiędzy 1961 a 1981 rokiem.

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Utwór ten, podobnie jak poprzednie, ukazuje tragiczny los pokolenia K. Baczyński, przedstawiciel całego pokolenia przerażonego wojną, stwierdza, że idzie walczyć właśnie ze złem, które go otacza.

Jakie problemy Twoje i Twojego pokolenia odnajdujesz w „Tangu” Sławomira Mrożka?

Bohaterowie „Tanga” tworzą rodzinę, w której skład wchodzą: babka Eugenia i jej brat Eugeniusz - przedstawiciele pokolenia schodzącego z widowni dziejów, matka Eleonora i jej mąż Stomil - reprezentanci średniego pokolenia, Artur - młody student i jego narzeczona Ala (przedstawiciele młodego pokolenia).

Macdonaldyzacja, Disneizacja, E-generacja, generacja X i Y, pokolenie JPII i SMS

Pogląd e-generacji na świat: wszystko jest możliwe internet nie jest dziełem obcych widzę świat realny, widzę świat wirtualny szukam, rozmawiam, tworzę - jestem nie jestem konsumentem, jestem człowiekiem czas i przestrzeń to fikcja wyobraźnia to dynamit koniec monopolu mass mediów Pokolenie JPII Pokolenie Jana Pawła II – nazwa określająca pokolenie osób (zwłaszcza młodzieży) z całego świata, skupiona wokół nauk papieża Jana Pawła II.

"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?

Tytuł "Trzy pokolenia" wydaje się być bardziej przylegającym do treści powieści, ale też tytuł "Lalka" stał się tak bliski, że dzisiaj trudno byłoby nam zaakceptować tytuł inny, choćby bardziej odpowiedni.

Wyjaśnij pojęcie pokolenie

Od kilku lat mówi się w Polsce o „pokoleniu X”- pokoleniu młodych ludzi, którzy urodzili się za późno by przeżyć świadomie okres „Solidarności” z lat 80-81 czy nawet moment odzyskania niepodległości w roku 1989.

Trzy pokolenia w "Lalce" Boleslawa Prusa

 POKOLENIE ROMANTYKÓW - POZYTYWISTÓW - Stanislaw Wokulski (idealista w milosci).

Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

Przemiana pokoleń występująca u workowców i podstawczaków ma szczególny charakter. Wynika ona z rozdzielenia w czasie i przestrzeni plazmogamii od kariogamii pomiędzy którymi występuje faza jąder sprzężonych. W obu przypadkach jest to przemiana heteromorficzna. Oznacza to że sporofit i gametofit różnią...

Co nas różni od poprzedniego pokolenia?

Obecne pokolenie: pokolenie łamania reguł – ciągłe próby łamania tabu; pokolenie kontaktu – otwartość i śmiałość, a kontakt między młodymi ułatwiony przez Internet i telefony; pokolenie luzu – spokojne podejście do życia, mają jednak świadomość budowania przyszłości, pokolenie niezależności – młodzi marzą o pełnej niezależności i wolności wyboru.

Program ideowy pokolenia młodych filaretów w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza

Świat ten został zbudowany przez pokolenie ludzi starych, a więc pokolenie dojrzałe poprzedzające jego pokolenie, czyli pokolenie młodych. „Oda do młodości” zaadresowana do pokolenia romantycznej młodzieży jest wezwaniem do przebudowy zastanego przez nich świata.

Pokolenia społeczne a tzw. kohorty

Kohorta to skrótowe ujęcie problematyki pokolenia, które obejmuje tylko niektóre elementy widoczne w opisie pokolenia. Wg Eisenstedta ludzie zmieniają pokolenia przechodząc od jednego do drugiego.

Przedstaw obraz rzeczywistości oraz konflikt pokoleń ukazane w powieści Nad Niemnem. Odwołaj się do znajomości tomu III.

Pierwsze oznacza powstańców dla których powstanie stanowiło przeżycie pokoleniowe, natomiast drugie pokolenie to, to żyjące już po klęsce powstania. Do pokolenia drugiego zalicza się Witold, natomiast do pierwszego jego ojciec Benedykt Korczyński, właściciel Korczyna.

Wymień i omów najważniejsze twoim zdaniem wartości kultury polskiej istotne w edukacji młodego pokolenia Polaków

W dobie globalnego kryzysu uniwersalnych wartości ludzkich należy właśnie z nastawieniem na nie kierować się kształtując przyszłe pokolenia Polaków, aby w dobie jednoczącej się Europy nie zatracili tego co stanowi sedno człowieczeństwa każdej istoty ludzkiej.

Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany?

Poprzednie pokolenie chciało wolności. Może nie do końca potrafi z niej jeszcze korzystać, ale na pewno wiele korzyści czerpie z niej moje pokolenie. Każde pokolenie przecież się buntowało przeciwko jakimś ideom.

PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN

Gametofit jest pokoleniem haploidalnym i na drodze mitozy w gametangiach wytwarza gamety. Sporofit jest pokoleniem diploidalnym i w jego zarodniach po podziałach mejotycznych powstają zarodniki, z których rozwijają się kolejne gametofity.