POKÓJ

Sąd pokoju, sędzia pokoju zob. Symbole pokoju i zgody: gałązka i różdżka oliwna, gołębica; zob. Teraz, Panie, sługę Twego puść z pokojem, łac.

Pokój

W Stanach Zjednoczonych Konferencja Narodowa Biskupów Katolickich wypowiedziała się proroczo w dokumencie zatytułowanym Wyzwanie pokoju: obietnica Boża i na-sza odpowiedz (1983).

POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

Następnie powołano ONZ, której członkowie zobowiązali się utrzymywać pokój i bezpieczeństwo, stosując skutecznie środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju- na drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzyn.

Pokój augsburski

Kalwini, nie wymienieni w uchwale o pokoju religijnym, faktycznie z niego korzystali, choć były przeciwtemu protesty.

Konflikt izraelsko-arabski i pokój na Bliskim Wschodzie

Społeczność międzynarodowa była nastawiona krytycznie do tej powolnej aneksji, która odbywała się wbrew rezolucji ONZ nr 242 z roku 1967 wzywającej do zawarcia pokoju z uwzględnieniem granic sprzed 1967 roku.

Wojny z Turcją w II połowie XVII wieku. Pokój w Karłowicach

W efekcie pokoju, Turcy zwrócili się przeciw Polsce i Rosji co dało kilkanaście lat spokoju Austrii. Rosnące znużenie wojną nie przynoszącą korzyści, skłaniało dwór polski do podejmowania prób zawarcia separatystycznego pokoju z Turcją.

"Przywiozłem wam pokój..." (N. Chamberlain) polityka Appeasementu a mocarstwowe plany Adolfa Hitlera

Wszystko w imię pokoju, a raczej spokoju. Na szczęście dla Europy znaleźli się tacy, którzy o pokoju mają inne wyobrażenie.

Pius XI i pokój Chrystusowy

Pius XI na otwarciu Kongresu Eucharystycznego w Rzymie(1922) mówił: Witajcie nam w domu ojca, w domu pokoju, tego pokoju, którego pragniemy, za którymwszyscy mniej czy więcej tęsknimy: jedni chodzący w blaskach wiary, inni parci pragnieniem, szukającyubawienia tam, gdzie jedynie je znaleźć można, wszyscy jednak równocześnie uznający potrzebę, by społeczeństwowróciło do Boga, a Bóg do społeczeństwa.

Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

Warunki pierwszego pokoju paryskiego: + Francja otrzymuje granice z 1792 + brak mowy o odszkodowaniach wojennych + powiększenie terytorium Holandii + inne sprawy europejskie miał uregulować specjalny kongres + ogólnie warunki pokoju nie były zbyt ciężkie, aby nie zrażać Francuzów do koalicji.

Utrecht - pokój

 

Pokój (1713), zakończył wojnę o sukcesję hiszpańską. Po negocjacjach między Anglią i Francją, zebrał się w Utrechcie kongres i podpisano szereg traktatów między Francją a Anglią, Portugalią, Sabaudią, Prusami i Holandią. Austria nie brała udziału i cesarz Karol VI toczył jeszcze samotnie...

POKÓJ

Spinozy, myśl filozoficzno-społeczna odeszła od negatywnej definicji pokoju, według któ­rej pokój to brak wojny (w myśl dewizy si vis pacem, para helium), i wysunęła ideał, a zarazem postulat „wiecznego pokoju" (I.

Pokój, komora

Wiele obrzędów inicjacyjnych znało zamknięcie incjowanego w tajemnym pokoju, komnacie, podziemnym pomieszczeniu (jaskinia) itd.

PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ (1914 – 1958)

Pius XI (1922-1939), którego pontyfikat przypada na okres zbrojnego pokoju, przyjął hasło: Pokój Chrystusowyw Królestwie Chrystusowym, pragnąc go dla całego świata.

Słówka - meble, pokoje...

 

DerTish-stół,

 dasBücherregal-regał na książki, 

dasBett-łóżko,

derElektroherd-kuchenka elektryczna,

derSessel-fotel,

derKühlschrank-lodówka,

dieCouch-kanapa,

der Schrank-szafa,

derStuhl-krzesło,

derSchreibtisch-biurko,

dieKommode-komoda,

derComputer-komuter,

die...

Niespokojny pokój po upadku Napoleona

Granice państw, nieumiejętnie wykreślone przez dyplomatów kongresu wiedeńskiego niosły w sobie zaród konfliktów, które dojrzewały powoli, lecz były jeszcze bardziej niebezpieczne dla pokoju ludzkości.

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

Rządy Jag. w Czechach i na Węgrzech napotykały stałe przeciwdziałanie Hab. aust. W 1514 Maksymilian I Habs. zawarł przymierze z carem przeciwko Jagiellonom. Zygmunt I Stary zdołał rozerwać groźne porozumienie. W 1515 r. W Wiedniu odbył się podwójny ślub jagiellońsko - habsburski: dzieci Władysława...

WSPÓLNY POKÓJ, powieść Z. Uniłowskiego

w połowie lat międzywojennych, maluje posępny obraz egzystencji młodych literatów i studentów, lokatorów „wspólnego pokoju" w domu przy ul.

Pokój Boży (Treuga Dei)

opat Cluny Odylon głosił rozszerzenie pokoju Bożego na okres od środy do poniedziałku rano każdego tygodnia.

Pokój religijny w Augsburgu (1555)

 

Koniec religijnej wojnie domowej położył pokój augsburski, który został ustalony przez sejm Rzeszy w Augsburgu w 1555 r.

Najważniejsze jego postanowienia to:

• prawne uznanie wyznania protestanckiego,

• zlikwidowanie sądownictwa biskupów katolickich wobec protestantów,

• przyznanie książętom...

Westfalski pokój (1648)

 

Zawarty w Münster i Osnabrück, zakończył wojnę trzydziestoletnią. Habsburgowie uznali niezależność Szwajcarii, separację Zjednoczonych Prowincji Niderlandów od Niderlandów hiszpańskich i patrymonialne prawa Francji do Alzacji.

Francja nadto zatrzymała biskupstwa Metzu, Toul i Verdun. Szwecji...