Pokarm i źródła energii

Są one cudzożywne, to znaczy, że wyko­rzystują jako pokarm już w pełni zsyntetyzowane związki organiczne, które rozkładają w miarę potrzeby w swoich układach pokarmowych. Pokarmy zwierząt.

Pokarm i schronienie dla zwierząt

W okresach niesprzyjającej pogody można wy­stawiać jeżom w miseczce pokarm dla kotów i w ten sposób pomóc im przetrwać trudny czas.

Pokarmy bogate w wapń

rokiem życia powinni spożywać ekwiwalent czterech porcji pokarmów bogatych w wapń, dziewczęta w tym wieku potrzebują3^1 porcje. Także karmienie piersią prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na wapń (kolejne 550 mg dziennie lub dwie porcje pokarmów bogatych w wapń).

Genetyczne uwarunkowanie przyswajania pokarmu

W przypadku chorób, w których mają miejsce niedobory procesu przyswajania pokarmu, brane jest pod uwagę podłoże genetyczne defektu.

Powierzchnie żucia w zależności od pobieranego pokarmu

Zwierzęta te rozrywają pokarm nie żując go. Zbliżony do lofodon tycznego jest typ pliciden tyczny, który cechuje ssaki nagryzające pokarm bardzo twardy.

Pokarmy zakazane

W różnych częściach świata spotyka się wiele różnorodnych potencjalnych pokarmów, którym miejscowa ludność przypisuje wartość magiczną (np. Zakazy odnoszące się do pokarmów w islamie i judaizmie wykazują wiele podobieństw.