Pojezierze Wschodniosuwalskie

Pojezierze Wschodniosuwalskie

Czytaj Dalej

Miasta z pobrzeża, pojezierza i innych pasów

Gdynia - prawa miejsk.1926 W ciągu kilkunastu lat przekształciła Się z małej wioski na big ośr. Pot-miejski Przez wysiłek narodu zbudowano tu 1 z nowoczesnych portów w świecie.136km2,

252miesz,ośtransp,przemysł-stocznie, zakłady radio,przetwórstwo rybne. W ost.Latach rozwiną się handel...

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południowo-zachodnia częścią Pojezierza Litewskiego.

POJEZIERZE, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze"

POJEZIERZE, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze", stowarzyszenie regionalne zał.