PPP (Point to Point Protocol)

PPP (Point to Point Protocol) - dwupunktowy protokół warstwy sieciowej Internetu, gwarantujący niezawodność transmisji komutowanym lub trwałym łączem szeregowym - bez ograniczania szybkości przekazu.

The Ku Klux Klan members think, that the white people are the best race. What is your view - point?

As I see it, my opinion is quite different from the point of view of the Ku Klux Klan.

PMP (Point to Multipoint)

PMP (Point to Multipoint) - ogólna nazwa systemów radiokomunikacji do realizacji bezprzewodowych abonenckich pętli dostępowych, w których dwukierunkowa komunikacja (telefoniczna i danych) przebiega od jednej do wielu stacji końcowych.

POP (Point of Presence)

POP (Point of Presence) - punkt udostępnienia usług, stanowiący brzegowy węzeł współczesnej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana cała „inteligencja" do prowadzenia usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, także w środowisku webowym.

The Speckled Band (The story from the point of Sherlock Holmes view)

Miss Stoner's sister told something about speckled band, pointed at doctor's room's door, and died.

Point de France

1) nazwa stosowana przed 1675do wszystkich, bez względu na technikę, koronek wyrabianychw manufakturach franc;

2) po 1675 określenie koronek z Alencon;

3) dzisiejsze określenie franc.koronek igłowych z XVII i pocz. XVIII w. (franc.)