Pogrzeb

Pogrzeb

Czytaj Dalej

Motyw pogrzebu w literaturze

Poe "Przedwczesny pogrzeb" - Bohater opowiadania, zafascynowany zjawiskiem katalepsji, jak i problemem grzebania ludzi znajdujących się w tym stanie, śni o własnym pogrzebie.

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego

Przez całą noc tłumy uczestników uroczystości pogrzebowych ustawiały się wzdłuż trasy, którą postępował kondukt pogrzebowy.

Śmierć i pogrzeb

Mimo tych różnic, pogrzeby niemal we wszystkich kulturach mają bardzo uroczystą for­mę, stanowią rodzaj ostatniego pożegnania zmarłe­go przed długą drogą do świata umarłych.

POGRZEB

Pogrzeb hrabiego Orgaza najsłynniejszy obraz (1586-88) El Greca, Toledo, kościół Santo Tome. Pogrzeb w Ornans, w miejscu urodzenia malarza, obraz (1849, wyst.

Pogrzeb (1)

W chrześcijaństwie bizantyńskim obrzędy pogrzebowe znacznie się między sobą różnią zależnie od tego, czy jest to pogrzeb dziecka, które jeszcze nie ukończyło siódmego roku życia, czy osoby dorosłej świeckiej, czy też kapłana; obrzędy pogrzebowe dla zmarłych biskupów są te same, co dla kapłanów, a dla diakonów - te same, co dla ludzi świeckich.

Pogrzeb (2)

W greckim Kościele prawosławnym ceremonie, które następują po wspomnieniu śmierci Chrystusa w Wielki Piątek są potocznie znane jako “pogrzeb Chrystusa”.

POGRZEBY WOJSKOWE

Traktowane były we Francji jako ceremonie o charakterze propagandowym, podnoszące autorytet armii. Niemal wszyscy wojskowi, w tym wielu gen. i zasłużonych ofic., byli pozostawiani na pobojowisku albo też, w najlepszym razie, grzebani we wspólnych dołach. W wyjątkowych wypadkach wywożono ich na tyły i...