Pogranicza

Czytaj Dalej

WSPÓŁWYSTĘPOWANIE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH I ZABURZENIA OSOBOWOŚCI 2 POGRANICZA U NASTOLATKÓW

Jeżeli więcej specjalistów ldinicznych będzie oceniać pacjentów pod kątem zaburzenia osobowości z pogranicza i rozważać taką diagnozę, więcej nastolatków będzie poprawnie ocenianych i leczonych ze względu na występowanie kryteriów behawioralnych zaburzenia osobowości z pogranicza.

Ocena cech zaburzenia osobowości z pogranicza oraz problemów z nimi związanych

Stosujemy także inwentarz oparty na własnych odpowiedziach pacjentów, stworzony przez nas po to, aby ocenić główne obszary problemowe związane z zaburzeniem osobowości z pogranicza.

Czym jest Pogranicze

Rozróżniamy pogranicze w sensie: terytorialnym psychologicznym socjologicznym – oznacza identyfikację, ustalenie która z grup jest wewnętrzna, a która zewnętrzna, która jest własna, a która obca.

ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki

z pogranicza liryki i epiki, pochodzenia lud.

POEZJA ADAMA ASNYKA - TWÓRCY Z POGRANICZA ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

Adam Asnyk uważany jest za jednego z pierwszych twórców polskich erotyków i liryki miłosnej. Nawiązywał on do Petrarki i jego sonetów.

 „Do młodych”

Pierwsze wersy i nie tylko są związane z scjentyzmem. Nie wolno jednak zapominać o przeszłości. Przyszłość ma być doskonalsza. Przeszłość jest...

Powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" powieścią z pogranicza realizmu i utopii

Chociaż za pierwszą nowożytną powieść uważa się "Donkichota" Serwantesa, to jednak powieść jako odrębny gatunek epicki wykształciła się dopiero w XVIII na gruncie literatury angielskiej i francuskiej. Charakteryzuje ją dość swobodna kompozycja i rozbudowana fabuła, którą tworzą wątek główny i...

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RUCHY ETNICZNE NA POGRANICZU BAŁKAŃSKIM

 

Polityka rewindykacji terytorialnych pochłaniała olbrzymie środki materialne i zmuszała do zaniedbywania bezpieczeństwa Cesarstwa na innych odcinkach. Poważnie przedstawiała się zwłaszcza sytuacja na granicy Dunaju.

Oto nad dolnym biegiem tej rzeki uaktywniły się w tym czasie plemiona słowiańskie...

RABA (Raab), rz. na pograniczu Austrii i Węgier, prawy dopływ Dunaju

Ku której w V 1809 wycofał się z płn. Włoch arcyks. Jan pod naporem wicekróla Italii, ks. Eugeniusza Beauhamais. Austriacy (35 tys.) zajęli pozycje na wsch. brzegu R., 120 km na płd. wsch. od Wiednia, z awangardą wysuniętą na zach. brzeg. Armia wł. ks. Eugeniusza liczyła 24 tys. żoł., wspierał ją...