Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Mickiewicz - “Konrad Wallenrod” - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w narodzie ...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Mickiewicz - “Konrad Wallenrod” - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w ...

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Poezja tu wywodzi się z poezji ludowej, która jest źródłem patriotyzmu. Błogosławiony zaś to ten, który od poezji nie oddziela się "przepaścią słowa", którego życie zgodne jest z wartościami jego poezji.

Poezja współczesna

Indywidualny ton do poezji współcz. Antologia współczesnej poezji polskiej 1918-1938, oprac. 1939; Antologia poezji polskiej 1939-1945, oprac.

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Halban mówi, że poezja jest wszechwładna- to poezja heroicznego obowiązku, od której uzależniony jest Konrad , buntujący się przeciwko poezji nakazów i powinności.

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ROMANTYZM

Mickiewicz Konrad Wallenrod - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: · poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu · na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w ...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

We współczesnym świecie poezja traci na wartości "Nasze sieci są puste, słowa są puste, nie mają zdolności nazywania" Drze się miękko - tu: poeta i poezja także tracą swoją rolę, wiersz staje się papierową papką Zostało jeszcze trochę, zostały resztki języka - całkowita niewiara w znaczenie poezji.

Koncepcje poety i poezji w twórczości romantyków (Konrad Wallenrod, Beniowski, Nie – Boska Komedia)

Poezja jest raz „jak piorun jasna”, raz „smutna jako pieśń stepowa”, jeszcze indziej „piękna jak aniołów mowa”, i jest to zupełnie naturalne, a wręcz konieczne.

DZIECIĘ JEZUS - W POEZJI POLSKIEJ

Pietrkiewicza Kolędzie roku klęski (w: Poezja Polski walczącej, 717). Antologia poezji polskiej, 359), „łzy i skrę pożarów" w wierszu nieznanego autora Wigilia (w: Poezja Polski walczącej, 193).

Poezja Jana Kochanowskiego - Muzy

W ogóle zdając sobie sprawę z tego (czego ani rymopisowie średniowieczni, ani Biernat z Lublina, ani Rej jeszcze nie rozumieli), że poezja od prozy różni się nie tylko wierszem, ale i stylem, wziął Kochanowski gorąco do serca radę Horacego, żeby nie szczędzić pracy nad formą utworu poetyckiego: on pierwszy z poetów piszących po polsku rozumiał, że sam jeden talent czy natchnienie nie stworzy prawdziwie pięknego utworu, że nie ma wielkiej ...

Liryka Młodej Polski na tle poezji francuskiej

Modernistyczny bunt w dziedzinie poezji, zwłaszcza zaś poezji lirycznej, może nam się dzisiaj wydać trochę sztuczny, „robiony”, tzn. Poezja modernistów była reakcją na przemiany zachodzące w samej poezji (i, trzeba dodać, w innych dziedzinach sztuki).

Klasyk poezji rewolucyjnej - Wiersze Broniewskiego

  „Pieśń” to zarazem słowo-klucz poezji Broniewskiego. (Do poezji) Być rewolucjonistą znaczyło w poezji Broniewskiego także: być patriotą.

Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta.

Dwa zasadnicze kierunki współczesnej poezji: poezja awangardowa, poezja klasycyzująca - Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.

Koncepja poety i poezji doby romantyzmu na podstawie utworów tej epoki

Mickiewicz - "Konrad Wallenrod" - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: • poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu  • na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w ...

WOJENNA I POWSTAŃCZA POEZJA OKOLICZNOŚCIOWA. 1914-21

Poezja ta, podobnie jak poezja legionowa, kultywowała tradycję dumki żołnierskiej (np. Zbiór poezji Polsce i bojom o nią poświęconych, tamże 1915; Antologia poezji z roku wielkiej wojny, Lw.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Gajcy poeci straceńcy, uczestnicy powstania warszawskiego, wskrzesili mit poezji tyrtejskiej, typ romantycznego poetyżołnierza poświęcającego swe życie walce o wolność. Poezja była dla nich także ucieczką od koszmaru świata Apokalipsy, jaką była wojna.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima

Gajcy poeci straceńcy, uczestnicy powstania warszawskiego, wskrzesili mit poezji tyrtejskiej, typ romantycznego poetyżołnierza poświęcającego swe życie walce o wolność. Poezja była dla nich także ucieczką od koszmaru świata Apokalipsy, jaką była wojna.

Scharakteryzuj poglądy romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu

Motyw poezji i poety pojawia się także w poezji Cypriana Norwida, który uważa się on za "rzemieślnika słowa", co jest sprzeczne z romantycznym wizerunkiem natchnionego poety.

Poezja współczesna

Poezja wojenna Do grupy pisarzy, których twórczość zainspirowana została przez wojnę należeli Rupert Brooke (1887-1915), Wilfred Owen (1893-1918), Isaac Rosenberg (1890-1918) oraz Siegfried Sassoon, który wsławił się głoszeniem idei pacyfistycznych.

Poeta i poezja w utworach romantycznych

Poezja hrabiego Henryka, stanowiac zagrozenie dla jego zasad moralnych i bedaca zródlem nieszczescia jednostki, jest poezja nieszczera. Poezja traktowana jest jak sila, bedaca w stanie odrodzic duchowo naród, ozywic na nowo umilowanie wielkich idei.