Poetyka

Czytaj Dalej

POETYKA

Tatary Zarys poetyki (wyd. 3 1978), Mayenowej Poetyka teoretyczna. poświęcone są śerie i wydawnictwa zbiór, wydawane przez IBL PAN - Poetyka.

PRAECEPTA POETICA (tj. Przepisy poetyki)

Przepisy poetyki), łac. Wykłady poetyki). Doskonale zorientowany w poetykach baroku, Sarbiewski zarysował tu, zwł.

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Alegoria  Główna kategoria poetyki średniowiecznej.

Cechy poetyki romantycznej

Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie.

Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza

W warstwie opisowej widac siegniecie do poetyki impresjonistycznej.

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Poetyka fragmentu

Poetyka fragmentu oparta jest na niedomówieniach.

„BOGURODZICA” - CZAS POWSTANIA - W KRĘGU POETYKI Z XI - XII W.

Poetyka, jaką przedstawia łacińska pieśń Salve, łączy sią z wiekiem XI, w którego pierwszej połowie została napisana, i z pierwszą połową XII wieku.

ZALECENIA POETYKI KLASYCYSTYCZNEJ (M. BOILEAU)

1.  piękne to co rozumne, rozsądne i harmonijne

2.  doskonałość wykonania

3.  zasada prawdopodobieństwa

4.  kryterium doboru - rozum

5.  język wykwintny, ale i pełen prostoty

6.  poszanowanie języka ojczystego

7.  ścisłe przestrzeganie zasad gatunków literackich

8.  typowość (bohaterowie typowi...

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

BAROK

Epoka będąca przejawem kryzysu ideałów humanistycznych (filozofii, harmonii, ładu - Sęp Szarzyński, Treny Kochanowskiego).

Świadomość egzystencji w nietrwałym świecie, a zarazem jego nieskończoność.

Wewnętrzne rozdarcie jednostki.

Nietrwałość wartości religijnych -...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

poezja neoklasyczna...

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

BAROK

Epoka będąca przejawem kryzysu ideałów humanistycznych (filozofii, harmonii, ładu - Sęp Szarzyński, Treny Kochanowskiego).

Świadomość egzystencji w nietrwałym świecie, a zarazem jego nieskończoność.

Wewnętrzne rozdarcie jednostki.

Nietrwałość wartości religijnych -...

Poezja awangardowa - Poetyka sprzeczności

Wiersze Przybosia z lat trzydziestych wyróżnia powtarzająca się sprzeczność międzydziałaniem a zaniechaniem działania między wysiłkiem a odprężeniem, ruchem a bezruchemZ reguły na początku wiersza zostaje przedstawiony ruch, wzmożona aktywność I nagle –cisza, zaskoczenie bezkresem wolności...

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Zwrot ku poetyce groteskowej

Przyczyn zwykło się szukać w biografii lub przynajmniej w znaczących epizodach z życia pisarza. W wypadku Stanisława Zielińskiego ten trop zawodzi. Siedząc koleje życia — od urodzenia w 1917 r. w Kijowie, przez powrót do Polski w 1920, maturę w Warszawie w 1936, studia na wydziale prawa Uniwersytetu...