POEMAT SATYROWY

POEMAT SATYROWY, gatunek w literaturze pol. Kochanowskiego w poemacie —» Satyr, albo Dziki mąż (1564) i rozwijany przez jego następców; poemat satyryczny oparty na tym właśnie wzorze.

PRZEDŚWIT, poemat Z. Krasińskiego,

; tak też poemat najczęściej był przyjmowany: szukano w nim pocieszenia i niemal magicznego potwierdzenia przeświadczeń o wiecznotrwałej wielkości i niebywałej szlachetności Polski, o nieuchronności jej zmartwychwstania („fikcja kojąca" wg określenia J. przeświadczeń, doskonalej oddanych w przedmowie niż we właściwym poemacie.

QUIDAM. Przypowieść, poemat epicki C. Norwida

wyrażone w poemacie: cywilizacja eur. Poemat, najobszerniejszy utwór epicki Norwida, uważany jest przez wielu krytyków i badaczy za jedno z najwybitniejszych jego osiągnięć artyst.

ROXOLANIA, poemat łac. S.F. Klonowica

tradycji dzieł opisowo-krajoznawczych, jak traktat Miechowity De duabus Sarmatiis czy poemat Hussowczyka o żubrze, przedstawia Ruś Czerwoną i część Podola, od okolic Lublina gdzieś po Kamieniec Podolski; piękny ustęp poświęcony jest Kijowowi.

RÓD LUDZKI. Poema dydaktyczne, poemat historioz. S. Staszica

Poema dydaktyczne, poemat historioz. Tę właśnie prawdę miał poemat doprowadzić do społ.

RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA, poemat historioz. C. Norwida

RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA, poemat historioz.

SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J. Kochanowskiego

: poemat utrzymany w poważnej formie epickiej, składany 13-zgłoskowcem, a zarazem żywy, barwny i dosadny w tonie, odzwierciedla gorącą atmosferę polityczno-ideową czasów, z zagadnieniami tzw. też poemat satyrowy.

SEN O SZPADZIE, poemat prozą S. Żeromskiego

SEN O SZPADZIE, poemat prozą S.

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, poemat B. Jasieńskiego

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, poemat B. Poemat, uznany za szczytowe osiągnięcie Jasieńskiego i jeden z najwybitniejszych utworów nurtu rewol.

SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego

Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J.

SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Kochanowskiego

SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Stępowski w poemacie Turniej żywych szachów (1927).

SZTUKA RYMOTWÓRCZA, poemat dydakt. w 4 pieśniach F.K. Dmochowskiego

SZTUKA RYMOTWÓRCZA, poemat dydakt. Poemat, niezbyt wysoko ceniony przez klasyków okresu porozbiorowego (—» klasycyzm postanisławowski), zwolenników rygoryzmu estet.

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L.

TYRTEUSZ, poemat W.L. Anczyca

TYRTEUSZ, poemat W. Poemat powstał pod wpływem —> Maratonu K.

UŁAS. Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W. Syrokomli

Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W.

W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego

W SZWAJCARII, poemat J.

WACŁAW, poemat J. Słowackiego

WACŁAW, poemat J.

WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego

poemat dram. Poemat, składający się z 2 części pt.

WIEŚNIAK, poemat sielski A. Zbylitowskiego

WIEŚNIAK, poemat sielski A. W końcowych 147 wersach poemat jest erotyczną sielanką oświadczynową.