GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

GODZINA MYŚLI, poemat J.

HALKA. Poemat

Poemat, poemat W. Poemat, stanowiący swoisty dyptyk z —» Ojcem Hilarym, ustępuje mu wymową ideol.

IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej

IMAGINA, poemat dygresyjny M.

KARMAZYNOWY POEMAT

Pisane jeszcze przed odzyskaniem niepodległości poematy te były wyrazem niepokoju, czy Polska jako naród potrafi zdobyć się na czyn wyzwalający spod fatalizmu klęsk dziejowych i paraliżującego czaru „poezji grobów".

KRAKOWIAKI. Poemat

Poemat, utwór poet. Poemat uważany jest za jedną z najwybitniejszych XIX-wiecznych stylizacji lud.

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

Ustylizowany w poemacie na Karamzinowskiego Iwana Groźnego, równocześnie dokonuje scalenia i umocnienia kraju, hartując go na przyszłe losy - jako Polskę „na-ból-skałę". Wydał też poemat obfite dziedzictwo lit.

KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima

Tok fabularny przerywają liczne, rozbudowane dygresje liryczne, opisowe, satyr. Poemat napisany z typową dla Tuwima pasją i wirtuozerią językową, odznacza się ogromną rozmaitością tonacji stylist.

MARATON, poemat K. Ujejskiego

MARATON, poemat K. Poemat stanowi przykład epiki romant.

MARGIER. Poemat z dziejów Litwy

Poemat z dziejów Litwy, poemat w 5 pieśniach W. dopełnia (wg określenia Syrokomli w Słówku od autora) „warunków zgasłego klasycyzmu"; panujący w poemacie klimat uczuciowy zbliża go do sentymentalizmu.

MUZA GÓR WIELICKICH, poemat

MUZA GÓR WIELICKICH, poemat wyd.

NIOBE, poemat K.I. Gałczyńskiego

NIOBE, poemat K. Poemat Gałczyńskiego to poet. Autor przekracza w swoim poemacie granice mitycznej historii.

NOC STRZELCÓW W ANATOLII, poemat K. Brzozowskiego

NOC STRZELCÓW W ANATOLII, poemat K. Poemat o kompozycji ramowej, łączący orientalną powieść poet.

OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego

OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J.

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. " jako poemat emigracyjny, L.

PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ, poemat W. Pola

PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ, poemat W. Poemat zyskał ogromną popularność, zarówno w całości, jak we fragm.

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Skala przedstawionych w poemacie spraw i autorskich perspektyw ich oglądu jest bardzo rozległa: opisy podróży - od głęboko refleksyjnych do humoryst.

POEMAT

Tendencje do dynamicznego i unaoczniającego przedstawiania przyrody przytłaczane są w narracji opisowej przez podstawową intencję dydakt. opisowy postuluje bowiem określony wzorzec postaw życiowych i zainteresowań, związanych najczęściej z ideałem życia ziemiańskiego. opisowy dop.

POEMAT HEROIKOMICZNY

POEMAT HEROIKOMICZNY (termin z podtyt. poemat gr.