Poemat opisowy

Czytaj Dalej

ZIEMIAŃSTWO POLSKIE. Poema w 4 pieśniach, poemat opisowo-dydaktyczny K. Koźmiana

Witkowska Poemat opisowy); J. KOSTKIEWICZOWA Z problematyki gatunkowej polskiego poematu opisowego („Sofiówka " i „Z.

OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka

Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. W stosunku do wcześniejszych realizacji gatunku (też poematu opisowego) są O.

OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej

OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Poemat rozpoczyna (i kończy) pochwała wszechmocy Boga jako stwórcy piękna świata, w strofach pełnych dostojności i powagi, pisanych ze znajomością reguł i tradycji poet.

CECHY POEMATU HEROIKOMICZNEGO

Cechy poematu heroikomicznego: −  zastosowanie parodii −  charakter żartobliwy, częściej satyryczny −  celem jest ośmieszenie zachowań pewnych środowisk −  styl wysoki, typowy dla eposu −  obecność inwokacji, porównania homeryckiego −  naruszenie zasady decorum −  zderzenie patetycznego języka z błahą tematyką

„BENIOWSKI” JAKO POEMAT DYGRESYJNY

Dygresje zawarte w utworze.

•  O charakterze politycznym, o polskiej emigracji

•  O miłości

Tą część utworu Słowacki poświęca swojej wybrance, Ludwice Śniadeckiej. Podmiotowi lirycznemu wydaje się, że ją widzi, czuje. Ogarnia go nostalgia i smutek. Tylko na tej kobiecie mógł polegać, tylko ona...

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Także forma utworu – poemat heroikomiczny, ułatwiała przekazanie prawdy w możliwie bezbolesny sposób.

Na wybranym przykładzie omów cechy poematu dygresyjnego

21cm } --> "Beniowski" - Juliusz Słowacki Słowacki rozpoczął pisanie poematu w 1840 roku, drukiem ukazał się pod tytułem "Pięć pierwszych pieśni".

Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

 

Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

Normatywne i opisowe aspekty analizy społeczeństwa obywatelskiego

We wszystkich wariantach znaczeniowych analizowanego terminu występują te elementy wspólne:

• podmiotowość polityczna obywateli,

• ich funkcjonowanie w ramach gospodarki rynkowej oraz

• istotna rola prawa jako czynnika określającego podmiotowość obywateli oraz regulującego, tam gdzie potrzeba, stosunki...

Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski

Jego przystąpienie do konfederacji stwierdza poeta po prostu : „Chciałbym powiedzieć: włożył hełm stalowy – Lecz nie poemat pisząc tylko gadkę, Powiem, że tylko widział – konfederatkę”.

Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

Postawa jego przypomina renesansową postawę Kochanowskiego, na którego autorytet się powołuje : „I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał: to by ją zrozumiał, Myśląc, że jakiś poemat niebieski, Który mu w grobie nad lipami szumiał, Słyszy, ubrany w dawny rym królewski, Mową, którą sam przed wiekami umiał.

Poematy heroikomiczne wyrazem walki biskupa Krasińskiego z zacofaniem polskiego społeczeństwa

Poemat epicki może być fabularny lub bezfabularny i w tym drugim przypadku mówimy o poemacie opisowym lub dydaktycznym. Parodię wielkich poematów epickich stanowi poemat heroikomiczny.

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Poemat heroikomiczny wywodzi się z eposu bohaterskiego i jest jego parodią (heros - bohater, komiczny - śmieszny). Parodia eposu bohaterskiego, czyli poemat heroikomiczny, to gatunek znany już w starożytnej literaturze greckiej.

Sposoby definiowania kultury - Opisowo – wyliczające, normalistyczny

Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów.

Przykład:

Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje...

Opisowe i wartościujące znaczenie słowa konformizm

Formowanie się ludzkiej tożsamości opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: indywidualizacji i identyfikacji. Z jednej strony dokonuje się w człowieku proces różnicowania między „ja" i „nie-ja" (poczucie odrębno­ści, inności, własnej tożsamości itd.). Z drugiej zaś strony dokonuje się pro­ces...

Średniowieczne poematy epickie

Nieważne jednak, czy był to mężczyzna, czy kobieta, poganin, czy chrześcija­nin, centralna postać poematów epickich stwo­rzyła podwaliny wzorca uniwersalnego bohatera.

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT.

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R.

DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego

DUCHY, poemat dram. Mimo założonego optymizmu poemat kończy się pesymistycznym wnioskiem o niewiadomym celu, do którego zmierza zmęczona ludzkość. KOTARBIŃSKI Poemat dramatyczny, „Sfinks" 1908 (t.

FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Norwida

Utwór ujęty jest w nową formę poematu o strukturze nieregularnej i fragmentarycznej, nieciągłej, zrodzonej w części z poematu dygresyjnego i krótkiego poematu opisowego; akcentując jednak równocześnie jedność z liryką, wybiega już w w.