Poemat heroikomiczny

Czytaj Dalej

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Odsądzony od czci i wiary Krasicki musiał się usprawiedliwić i uczynił to w kolejnym poemacie heroikomicznym -"Antymonachomachii". Parodia eposu bohaterskiego, czyli poemat heroikomiczny, to gatunek znany już w starożytnej literaturze greckiej.

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Zgodnie z założeniami gatunkowymi poematu heroikomicznego, brać zakonna z jednej strony została ukazana jako zbiorowy, heroiczny bohater (na wzór starożytnego rycerstwa), z drugiej zaś – pomniejszona do zabawnych i mało poważnych figurek.

CECHY POEMATU HEROIKOMICZNEGO

Cechy poematu heroikomicznego: −  zastosowanie parodii −  charakter żartobliwy, częściej satyryczny −  celem jest ośmieszenie zachowań pewnych środowisk −  styl wysoki, typowy dla eposu −  obecność inwokacji, porównania homeryckiego −  naruszenie zasady decorum −  zderzenie patetycznego języka z błahą tematyką

Poematy heroikomiczne wyrazem walki biskupa Krasińskiego z zacofaniem polskiego społeczeństwa

Poemat epicki może być fabularny lub bezfabularny i w tym drugim przypadku mówimy o poemacie opisowym lub dydaktycznym. Parodię wielkich poematów epickich stanowi poemat heroikomiczny.

POEMAT HEROIKOMICZNY

POEMAT HEROIKOMICZNY (termin z podtyt. poemat gr.

SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego

Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J.

„BENIOWSKI” JAKO POEMAT DYGRESYJNY

Dygresje zawarte w utworze.

•  O charakterze politycznym, o polskiej emigracji

•  O miłości

Tą część utworu Słowacki poświęca swojej wybrance, Ludwice Śniadeckiej. Podmiotowi lirycznemu wydaje się, że ją widzi, czuje. Ogarnia go nostalgia i smutek. Tylko na tej kobiecie mógł polegać, tylko ona...

Na wybranym przykładzie omów cechy poematu dygresyjnego

21cm } --> "Beniowski" - Juliusz Słowacki Słowacki rozpoczął pisanie poematu w 1840 roku, drukiem ukazał się pod tytułem "Pięć pierwszych pieśni".

Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

 

Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski

Jego przystąpienie do konfederacji stwierdza poeta po prostu : „Chciałbym powiedzieć: włożył hełm stalowy – Lecz nie poemat pisząc tylko gadkę, Powiem, że tylko widział – konfederatkę”.

Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

Postawa jego przypomina renesansową postawę Kochanowskiego, na którego autorytet się powołuje : „I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał: to by ją zrozumiał, Myśląc, że jakiś poemat niebieski, Który mu w grobie nad lipami szumiał, Słyszy, ubrany w dawny rym królewski, Mową, którą sam przed wiekami umiał.

Średniowieczne poematy epickie

Nieważne jednak, czy był to mężczyzna, czy kobieta, poganin, czy chrześcija­nin, centralna postać poematów epickich stwo­rzyła podwaliny wzorca uniwersalnego bohatera.

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT.

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R.

DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego

DUCHY, poemat dram. Mimo założonego optymizmu poemat kończy się pesymistycznym wnioskiem o niewiadomym celu, do którego zmierza zmęczona ludzkość. KOTARBIŃSKI Poemat dramatyczny, „Sfinks" 1908 (t.

FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Norwida

FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Poemat przypisany A.

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

GODZINA MYŚLI, poemat J.

HALKA. Poemat

Poemat, poemat W. Poemat, stanowiący swoisty dyptyk z —» Ojcem Hilarym, ustępuje mu wymową ideol.

IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej

IMAGINA, poemat dygresyjny M.