Poemat epicki

Czytaj Dalej

Średniowieczne poematy epickie

Opowieści germańskie i islandzkiePrzykładem nieco odmiennego potraktowania poematu epickiego jest napisany około 1203 roku niemiecki epos Pieśń Nibelungów, w oparciu o który, Richard Wagner napisał swoją słynną operę Pierścień Nibelungów.

QUIDAM. Przypowieść, poemat epicki C. Norwida

Przypowieść, poemat epicki C. Poemat, najobszerniejszy utwór epicki Norwida, uważany jest przez wielu krytyków i badaczy za jedno z najwybitniejszych jego osiągnięć artyst.

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. " jako poemat emigracyjny, L.

SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Kochanowskiego

SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Stępowski w poemacie Turniej żywych szachów (1927).

Ważniejsze gatunki epickie

Gatunki mieszane w obrębie epiki to przede wszystkim powieść poetycka i poemat dygresyjny, oba ściśle związane z poetyką romantyczną i oba łączące składniki swoiście epickie z lirycznymi.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

Fabuła, narastająca swobodnie poprzez sceny epizodyczne, ma charakter bardziej epicki niż dramatyczny.

CECHY POEMATU HEROIKOMICZNEGO

Cechy poematu heroikomicznego: −  zastosowanie parodii −  charakter żartobliwy, częściej satyryczny −  celem jest ośmieszenie zachowań pewnych środowisk −  styl wysoki, typowy dla eposu −  obecność inwokacji, porównania homeryckiego −  naruszenie zasady decorum −  zderzenie patetycznego języka z błahą tematyką

„BENIOWSKI” JAKO POEMAT DYGRESYJNY

Dygresje zawarte w utworze.

•  O charakterze politycznym, o polskiej emigracji

•  O miłości

Tą część utworu Słowacki poświęca swojej wybrance, Ludwice Śniadeckiej. Podmiotowi lirycznemu wydaje się, że ją widzi, czuje. Ogarnia go nostalgia i smutek. Tylko na tej kobiecie mógł polegać, tylko ona...

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Także forma utworu – poemat heroikomiczny, ułatwiała przekazanie prawdy w możliwie bezbolesny sposób.

Na wybranym przykładzie omów cechy poematu dygresyjnego

21cm } --> "Beniowski" - Juliusz Słowacki Słowacki rozpoczął pisanie poematu w 1840 roku, drukiem ukazał się pod tytułem "Pięć pierwszych pieśni".

Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

 

Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski

Jego przystąpienie do konfederacji stwierdza poeta po prostu : „Chciałbym powiedzieć: włożył hełm stalowy – Lecz nie poemat pisząc tylko gadkę, Powiem, że tylko widział – konfederatkę”.

Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

Postawa jego przypomina renesansową postawę Kochanowskiego, na którego autorytet się powołuje : „I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał: to by ją zrozumiał, Myśląc, że jakiś poemat niebieski, Który mu w grobie nad lipami szumiał, Słyszy, ubrany w dawny rym królewski, Mową, którą sam przed wiekami umiał.

Poematy heroikomiczne wyrazem walki biskupa Krasińskiego z zacofaniem polskiego społeczeństwa

Poemat epicki może być fabularny lub bezfabularny i w tym drugim przypadku mówimy o poemacie opisowym lub dydaktycznym. Parodię wielkich poematów epickich stanowi poemat heroikomiczny.

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Poemat heroikomiczny wywodzi się z eposu bohaterskiego i jest jego parodią (heros - bohater, komiczny - śmieszny). Parodia eposu bohaterskiego, czyli poemat heroikomiczny, to gatunek znany już w starożytnej literaturze greckiej.

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT.

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R.

DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego

DUCHY, poemat dram. Mimo założonego optymizmu poemat kończy się pesymistycznym wnioskiem o niewiadomym celu, do którego zmierza zmęczona ludzkość. KOTARBIŃSKI Poemat dramatyczny, „Sfinks" 1908 (t.

FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Norwida

FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Poemat przypisany A.