Podział administracyjny

Czytaj Dalej

Akt administracyjny (podział)

Akty administracyjne można klasyfikować według jeszcze innych kryteriów, np. Główną role w administracji publicznej odgrywają administracyjne akty konstytutywne; przy ich zastosowaniu administracja spełnia swoje zadania w sferze organizowania stosunków społecznych i gospodarczych.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY PAŃSTWA

W większości krajów podział administracyjny pokrywa się na podział jednostek samorządu terytorialnego, ale nie zawsze gdyż podział administracyjny może być większy.

Położenie, obszar, granice polski – podział administracyjny

W 1975 zlikwidowano powiaty i zmieniono strukturę podziału administracyjnego państwa – z trójstopniowego na dwustopniową. Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono nowy , trójszczeblowy podział administracyjny kraju oparty na gminach, powiatach i województwach.

Ewolucja podziałów administracyjnych w Królestwie Polski 1815 - 1914

Radzie Administracyjnej przewodniczyć miał namiestnik. Rezultatem prac obu komitetów było zniesienie w 1867 roku Rady administracyjnej, Rady stanu oraz komisji rządowych.

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

  Od czasów Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego ustalił się trzystopniowy podział administracyjny na prefektury, diecezje i prowincje. swych rękach funkcje administracyjne ze skarbowymi i sądowymi.

Źródła prawa administracyjnego - podział

Źródła prawa administracyjnego możemy podzielić wg różnych kryteriów.

PAŃSTWO FRANKÓW - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

  Merowiński podział administracyjny państwa na „ziemie" przetrwał bez zmiany do czasów Karola.

Reformy podziału administracyjnego w Prusach w I połowie XIX w.

Pełnił on funkcję sądu administracyjnego II instancji. Wydział sprawował nadzór nad samorządem gminnym , był też sądem administracyjnym I instancji.

Prawo administracyjne - podział

Polega na wyodrębnieniu 3 czynników: ustrojowego, materialnego i procesowego.

a) prawo ustrojowe- jest to prawo ustroju adm. publicznej, reguluje normy, zasady i działania adm. publicznej, zawiera przepisy normujące kompetencje adm. publicznej, proces realizacji celów społecznych w zakładach adm., przepisy...

Maroko - Ustrój i podział administracyjny

Administracyjnie kraj dzieli się na 5 miast wydzielonych jako prefektury i 37 prowincji (w tym 4 prowincje na spornym terytorium Sahary Zachodniej).

Republika Południowej Afryki - USTRÓJ I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Do pierwszych demokratycznych wyborów, przeprowadzonych w 1994 r. RPA miała unikatowy w świecie ustrój polityczny - apartheid - oznaczający w teorii równoległy, rozdzielny i niezależny rozwój poszczególnych grup etnicznych. W praktyce jednak oznaczało to całkowitą kontrolę nad życiem gospodarczym i...

Podział terytorialno - administracyjny

Podział administracyjny musiał tam liczyć się ze stosunkami wła-ntinAcl. Uzupełniono ją w trakcie uwłaszczenia o administracyjne wyodrębnienie dawnych folwarków.

Podział Aktów Administracyjnych

Do grupy aktów administracyjnych w ścisłym znaczeniu należą tylko, akty administracyjne konstytutywne, natomiast deklaratywne do nich się nie zaliczają.

Przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego

Warto też zauważyć powszechne poszukiwania właściwego rozwiązania problemu administracyjnego usytuowania peryferii wielkich miast: włączanie peryferii do miast, tworzenie aglomeracji czy federacji miejskich, formalizowanio związków sąsiedzkich.

Akty administracyjne i ich podział

Podział aktów administracyjnych: Zewnętrzne – zaliczamy do nich te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny.

Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

Uznanie podziału pracy w organie adm. za prawidłowy jest to, aby sprawa od podjęcia do jej ostatecznego załatwienia przechodziła przez jak najmniej rąk. Szef kieruje pracą organu adm., odpowiada za styl pracy organu, za efekty pracy, ale nie oznacza to, iż musi sam załatwiać każdą sprawę. Jeśli chodzi...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...

Białka - podział białek

Pierwiastki z których zbudowane są białka:

azot,węgiel,wodór,tlen.

W skład niektórych białek wchodzą takie pierwiastki jak:

siarka,fosfor,wapń,miedź,cynk,jod,magnez.

Wzależności od liczby aminokwasów w cząst.białka rozróżnia...

CZAS TRWANIA I PODZIAŁ NA OKRESY (W POLSCE)

Ustalenie dokładnej daty początku Baroku jest niemożliwe. Pierwsze symptomy baroku były w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Barok trwał przez cały wiek XVII. Schyłek baroku to lata trzydzieste i czterdzieste XVIII wieku. Barok trwał więc prawie dwa wieki.