Podwojenie

Czytaj Dalej

REPLIKACJA DNA, powielanie, podwojenie

Replikowanie nici DNA. W wyniku procesu replikacji powstają dwie potomne cząsteczki DNA, które zawierają jedną nić starą - pochodzącą z matczynej cząsteczki DNA, która ulega replikacji, zaś druga nić jest nowo powieloną nicią. Taki mechanizm powielania cząstek nazywamy procesem...