Podpis elektroniczny

Następnie wybiera interesującą go polisę, składa podpis elektroniczny i otrzymuje podpisaną umowę, oczywiście również w postaci elektronicznej, płaci pierwszą składkę, używając znów podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny

Kwalifikowany certyfikat zawiera: numer certyfikatu wskazanie, że został wydany jako certyfikat kwalifikowany określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne oraz państwa, w którym podmiot ma swoją siedzibę imię i nazwisko lub pseudonim osoby składającej podpis dane służące do weryfikacji podpisu ograniczenia zakresu ważności certyfikatu ograniczenie najwyższej wartości granicznej transakcji Wymagania wobec podpisu cyfrowego Aby ...

Podpis elektroniczny, stan obecny i praktyczne zastosowanie

Podpis elektroniczny musi spełniać kilka podstawowych warunków:  Uniemożliwić podszywanie się innych osób pod daną osobę (uwierzytelnienie osoby, autentyfikacja)  Zapewnić wykrywalność wszelkiej zmiany w danych transakcji (integralność transakcji)  Zapewnić niemożliwość wyparcia się podpisu przez autora  Uniemożliwić weryfikację podpisu przez osobę niezależną Zasada działania podpisu ...

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny - sygnatura stanowiąca niejawną identyfikację nadawcy wiadomości elektronicznej. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem podpisu elektro- nicznego, jednoznacznie określającym tożsamość nadawcy, jest podpis cyfrowy, funkcjonujący jako synonim podpisu elektronicznego.

Podpis cyfrowy

Jakakolwiek zmiana informacji w dokumencie pierwotnym, powoduje zmianę liczb definiujących podpis, jednak zawsze możliwa jest jednoznaczna identyfikacja nadawcy.

Co to jest podpis elektroniczny

Dzięki niemu możemy podpisywać cyfrowo dokumenty, co jest w świetle polskiego prawa równoznaczne ze złożeniem odręcznego podpisu. Podpisy elektroniczne są wydawane odpłatnie zainteresowanym przez specjalne centra certyfikacji.