PODOLE

tarnopolskie obejmujące dawne Podole austriackie); od 1939 całe Podole znajduje się w granicach Ukr. Jak zaległy ziemie boże, Przebież kraje, przerzuć role, Zejdź świąt cały, przepłyń morze, Nie ma kraju nad Podole!

NA PODOLU BIAŁY KAMIEŃ

" Na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim. Przyszedł, do niej Podoleniec, „Podolanko, daj mi wieniec.