Podkarpackie

Czytaj Dalej

Współpraca międzynarodowa województwa podkarpackiego.

Współpraca międzynarodowa województwa podkarpackiego Współpraca pomiędzy województwem podkarpackim a Ukrainą istnieje od dawna i dotyczy w szczególności byłych województw: przemyskiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego.

Województwo podkarpackie

Zachodnia część ziem obecnego województwa podkarpackiego należała w X w.

Problem bezrobocia w powiecie Brzozowskim 2002 woj.podkarpackie

Wstęp Rozdział I - Istota bezrobocia i jego podstawowe cechy 1.1. Definicje i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia. Rozdział II – Bezrobocie jako problem społeczny – wybrane aspekty 2.1.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. Rozdział III – Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia w Polsce 3.1.Bezrobotni według wieku 3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 3.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. 3.4. Bezrobocie ...