Podkanclerzy

Czytaj Dalej

PODKANCLERZY

W dawnej Polsce pomocnik i zastępca kanclerza, wicekanclerz, członek rady królewskiej, później wchodził w skład senatu, jeden z najwyższych urzędników w kraju.

Od XVI w. był osobny podlanclerzy litewski.