Podejrzany

Czytaj Dalej

Wyjaśnij pojęcia: poszkodowany, podejrzany, oskarżony, sprawca, świadek, świadek incognito

Podejrzany – uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o postawieniu zarzutów.