Podczerwone

Podczerwone

Czytaj Dalej

Promienie podczerwone

Zastosowania urządzeń wykrywających promienie podczerwone i samego promieniowania podczerwonego. paliw) Promienie podczerwone odkrył w 1800 J.

Promieniowanie podczerwone

Im wyższa jest temperatura, tym wypromieniowywane fale podczerwone są krótsze i mają większą częstotliwość drgań.

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, określane skrótem IR (pochodzącym od angielskich słów infra-red), jest niewidzialnym promieniowaniem elektromagnetycznym.

Jak długie są fale podczerwone?

Jak już wspomniano promieniowanie podczerwone różni się częstotliwością od innych form promie­niowania elektromagnetycznego. Fale podczerwone są dłuższe od widzialnych, lecz krótsze od radiowych.

Co to jest detekcja promieniowania podczerwonego?

W systemie noktowizyjnym, w którym promienio­wanie podczerwone pochodzące z obserwowane­go obiektu wystarcza do utworzenia obrazu, nazywamy pasywnym.

Promieniowanie elektromagnetyczne widzialne i podczerwone

Pem z pasma widzialnego i podczerwonego, bez względu na to, z jakiego źródła pochodzi, jest jednakowo absorbowane w skórze, zmienia się w energię cieplną i drażni swoiste receptory termiczne, uruchamiając mechanizmy termoregulacyjne.