Poczta polska i dhl - praca magiasterska

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA PPUP POCZTA POLSKA I DHL ORAZ ANALIZA MARKETINGOWA? 1 Charakterystyka PPUP Poczta Polska? 3 Analiza marketingowej PPUP Poczta Polska i DHL?

Poczta elektroniczna (e-mail)

Poczta elektroniczna (e-mail) - jedna z usług świadczona w Internecie, polegająca na przekazywaniu komunikatów tekstowych i plików graficznych między komputerami łączonymi przez Internet, z zastosowaniem skrytek pocztowych.

Poczta głosowa VMS (Voice Mail Service)

Funkcja poczty głosowej jest zbliżona do automatycznej sekretarki z dwustronnym przekazem zapowiedzi słownych, jednak dostęp do informacji jest chroniony hasłem, a sama skrytka (zapis cyfrowy głosu na dysku) nie znajduje się u abonenta, lecz w systemie komutacyjnym operatora.