Początek

Czytaj Dalej

TALES I POCZĄTEK FJLOZOFII

W okresie przednaukowym stosunkowo najbliższymi nauki byli poeci kosmogoniczni i przedstawiciele umiejętności praktycznych. Ale pierwsi ujmowali zagadnienia wyłącz­nie mitologicznie, a drudzy wyłącznie technicznie, więc nie uprawiali jeszcze nauki. Aż wreszcie kiedyś nastąpiło wśród Greków przejście...

Arche ( początki istoty u filozofów jońskich). Porównaj eudajmonizm różnych filozofów

Arche ( początki istoty u filozofów jońskich) Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Początek był dla Ana¬ksymandra już czymś więcej niż pierwszym momentem w rozwoju rzeczy; a to dlatego, że był przekonany, iż to, co było na ...

POCZĄTEK

Na początku była chuć. Nic prócz niej, a wszystko w niej z Requiem aeternani, s. 5, Stanisława Przybyszewskiego. Na początku był czyn!, nm. Im Anfang war die Tat!, z tragedii Faust, cz. I, sc. 3, Goethego. Na początku było słowo, łac. In principia erat verbum, z Wulgaty, Ew. wg Jana, 1,1.

Początek roku...

Początki Chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie ówczesnego Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw działania pierwszych chrześcijan. Jezus przyszedł na świat na początku naszej ery w rodzinie pochodzącej od samego króla Dawida. Już jako kilkuletni chłopiec rozpoczął nauczanie Żydów, głosząc, iż jest synem jedynego Boga. W czasie ...

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Choć ekspansja zamorska Europejczyków trwała już od średniowiecza (w postaci krucjat), a kwitła przez około 150 lat od końca XV do połowy XVII wieku, to początkiem kolonializmu, takiego, jak definiujemy go dzisiaj, był wiek XIX. W jego trakcie Europa i Stany Zjednoczone opanowały lub uzależniły od...

Historia gospodarcza miasta Łódź od początku powstania do 1989r.

Łódź jest to miasto II pod względem wielkości leżące w centralnej Polsce. Pierwsze słuchy, jakie nas doszły na temat naszego miasta umiejscowione były w dokumencie z 1332 r Nasze miasto było wtedy małą wioską o nazwie Łodzi. Prawa miejskie otrzymaliśmy dopiero w 1432, a wraz z nim prawo na organizowanie targów. Łódź jako małe miasteczko rolnicze rozwijała się dosyć powolnie, lecz w tamtych czasach była to własność biskupstwa włocławskiego. Dopiero na początku ...

Początki Chrześcijaństwa

Początki Chrześcijaństwa Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie ówczesnego Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw działania pierwszych chrześcijan. Jezus przyszedł na świat na początku naszej ery w rodzinie pochodzącej od samego króla Dawida. Już jako kilkuletni chłopiec rozpoczął nauczanie Żydów, głosząc, iż jest synem ...

ORTODOKSJA I HEREZJA. POCZĄTKI TEOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Chociaż w cesarstwie pokonstantyńskim tak widoczne były pozostałości pogaństwa i tak wielkie poczyniono mu ustępstwa, nie należy jednakże przeceniać ich znaczenia. Kiedy spojrzymy na nie z perspektywy czasu, okazują się w rezultacie dosyć powierzchowne. Świadczą tylko, że chrześcijaństwo nie...

IKONOKLAZM POCZĄTKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA

Początki i rozwój sztuki chrześcijańskiej stanowią jeden z najbardziej znaczących aspektów tego, co można by, ze sformułowanymi już zastrzeżeniami, nazwać cywilizacją wczesnochrześcijańską. Pojawiła się względnie późno; przy obecnym stanie naszej wiedzy nie znamy żadnego zabytku sztuki...

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

 

I POCZĄTKI RZYMU:KRÓLOWIE RZYMU I LATA PANOWANIA(p.Ch.):Romulus753-715,Numa Pompiliusz715-672,Tullus Hostiliusz672-640,Ankus Marcjusz640-616,Tarkwiniusz Stary616-578,Serwiniusz Tuliusz578-534,Tarkwiniusz Pyszny534-509.SPOŁECZEŃSTWO RZYMU:Można określić je jako rodowe.Na ród składał się związek...

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

I POCZĄTKI RZYMU:KRÓLOWIE RZYMU I LATA

PANOWANIA(p.Ch.):Romulus 753-715 , Numa Pompiliusz715-672,Tullus Hostiliusz 672-640 ,Ankus Marcjusz640-616,Tarkwiniusz Stary 616-578 , Serwiniusz Tuliusz578-534,Tarkwiniusz Pyszny 534-509. 

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU:Można określić je jako rodowe.Na ród składał się...

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

 

Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych.

Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych...

POPIOŁY. Powieść z końca XVIII i początku XIX w., powieść S. Żeromskiego

POPIOŁY. Powieść z końca XVIII i początku XIX w., powieść S. Żeromskiego, t.1-3, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1902-03, wyd. os. w Warszawie 1904. Jest to największa powieść hist. Żeromskiego. W jej genezie dużą rolę odegrała praca pisarza w bibliotece rapperswilskiej, gdzie zaznajomił się on z...

Sztuka początku XX wieku

Początek XX wieku to czas twórczego fermentu w europejskiej sztuce. Pojawiły się nowe tendencje, wydano wiele manifestów, co świadczy o tym, iż artyści tego okresu gorączkowo poszukiwali nowych środków wyrazu.

Pod koniec dziewiętnastego wieku wyraźnie spadł prestiż zawodu malarza. Impresjoniści oraz...

Początki jazzu

Clint Eastwood powiedział kiedyś, że świat zawdzięcza Ameryce powstanie dwóch wielkich form sztuki: westernu i jazzu. Eastwood, będący wielką gwiazdą westernów, jest także zagorzałym wielbicielem jazzu - muzyki o trudnym do ustalenia rodowodzie, która w latach 40. przekształciła się w jeden z...

Poczatki Islamu i Imperium Arabskie (ekspansja)

Słowo islam po arabsku oznacza ,,poddanie się , uległość". Tym mianem określamy monoteistyczną religię wyznawaną przez około 20% ludności świata. Islam pojawił się na początku VII wieku wśród arabskich plemion Półwyspu Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Za twórcę tej religii uznaje się Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, który ogłosił się w Mekce wysłannikiem Boga i jego ...

Poczatki muzyki

Istnieja róne teorie na temat poczatków muzyki. Zazwyczaj sa one miedzy soba sprzeczne -jedne wykluczaja drugie. W istocie rzeczy u ich podłoa mogły stac tylko dane dotyczacerozwoju samego człowieka. Faktem jest, e nie istnieja kultury bez muzyki; potwierdzaja tobadania etnograficzne.

W dziejach kultury...

POCZĄTKI MONASTYCYZMU

Jednakże protest przeciwko chrystianizmowi pomawianemu o zbytnią ugodowość i zbytnią wyrozumiałość dla możnych tego świata, o nadmierne uleganie wpływom świeckim, nie wyraża się jedynie w odstępstwach religijnych. Pojawia się również w szeregach samego katolicyzmu i, pod postacią...

Biurokratyzm a początki nowoczesnej reformy administracji

Pod względem technicznych środków działania klasyczna administracja XIX w, niewiele jeszcze różniła się od administracji wieku Oświecenia [11]. Szerzej, na ogól mnie j intensywnie, wkraczała ona w życie obywateli [22]. Była więc bardziej niż w XVIII w. rozbudowana, a przez to bardziej skomplikowana...

Początek budowania sojuszu terapeutycznego

Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...