Prawo poboru

'' '' Wykonanie prawa poboru '' Wykonanie prawa poboru następuje w drodze tzw.

POBÓR, system uzupełniania armii franc., wprowadzony w 1798

System ten - wygodny dla zamożnych rodzin, mogących w ten sposób uniknąć poboru - miał jednak liczne niedogodności. W miarę rozszerzania cesarstwa system poboru do armii franc. powołano z poboru ponad 2 min ludzi.

Czym różni się zaniechanie poboru od umorzenia zaległości podatkowej

Przez zaniechanie poboru rozumiemy, że nie pobiera się podatku. Żeby mówić o zaniechaniu poboru musi istnieć zobowiązanie podatkowe, które nie może przekształcić się w zaległość podatkową.

Pobór tlenu maksymalny

pobór tlenu maksymalny; VO 2 max; maksymalna objętość tlenu pobiera­nego w jednostce czasu podczas cięż­kiej pracy dynamicznej. Wielkość VO 2 max odpowiada wielkości wysił­ku i oznacza, że maksymalny pobór tlenu pokrywa zapotrzebowanie ustro­ju podczas tego wysiłku. Dalsze zwiększanie intensywności...

POBÓR

W Polsce XV-XVI w. - wyższe i nadzwyczajne łanowe (zob. Łan) 'pobierane na podstawie uchwały sejmowej; czynność pobierania tego podatku gruntowego; dawn. pobieranie, ściąganie należności, opłat, podatków, czynszów; czerpanie z jakiegoś źródła, zaopatrywanie się w coś (pobór mocy, wody); powoływanie...

Obszar poboru wód podziemnych

O. przylegający bezpośrednio do studni lub źródła, obejmujący także techniczne wyposażenie i obiekty służące do eksploatacji wody.

TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Pobór materiału i przygotowanie do posiewu

Odpowiednie pobranie materiału do badań jest bardzo ważnym elementem pracy w mikrobiologii, gdyż decyduje o dalszym przebiegu badania oraz wyniku posiewu.

Pobieranie materiału do badań z powierzchni

Metoda tamponowa

Stosowana do oceny skażenia mikrobiologicznego dużych powierzchni (kadzie...