Pnącze

Pnącze

Czytaj Dalej

Pnącza

Dla wielu gatunków pnączy inne rośliny służą wy­łącznie jako podpora, a niejako rośliny, z których pobierają substancje konieczne do swego wzrostu. Pnącza nie są więc pasożytami i w procesie foto­syntezy same produkują sobie węglowodany. Zdol­ność wspinania się stwarza im możliwość...

Pnącza owijające się

Wiele pnączy zamiast wykształcać specjalne struk­tury, dzięki którym przytwierdzają się do podpory, po prostu rośnie w górę owijając się wokół podło­ża. Krótko po tym jak nasiona roślin tego typu kieł­kują, szczyt pędu zaczyna rosnąć i wykonywać ruchy spiralne. Kiedy wejdzie w kontakt z...

Pnącza jednoliścienne

Piękne lilie z rodzaju Gloriosa znalazły sposób do­tarcia do światła i przestrzeni życiowej, wykształ­cając wąsy na końcach swoich liści, za pomocą których przytwierdzają się do podłoża. Są więc one pnączami. Gatunki pnące są rzadkie wśród roślin jednoliściennych. Wyjątkiem są tu...

PNĄCZE

PNĄCZE — roślina o bardzo długiej, cienkiejłodydze wymagająca podpory wskutek niedostatecznegorozwoju części wzmacniających; w warunkachnaturalnych pnącza przyczepiają się doinnych roślin, bądź wijąc się wokół podpory(fasola, powój), bądź czepiając się za pomocąkorzeni, kolców łub wąsów...

Pnącza ogrodowe

Rośliny pnące są bardzo popularne wśród ogrod­ników i miłośników działek, gdyż mają efektowny wygląd i mogą być sadzone w miejscach, gdzie inne rośliny nie byłyby w stanie przetrwać. Dzięki pnączom można także tworzyć atrakcyjnie wyglą­dające zielone ściany i pergole. Niektóre gatunki...