Płyty paździerzowe

Płyty paździerzowe są to płyty wykonane z paździerzy lnianych lub konopnych spojonych ze sobą klejem przy zastosowaniu ciśnienia. Stanowią one materiał zbliżony do płyt wiórowych pod względem właściwości i zakresu stosowania. Podobne są również procesy technologiczne wytwarzania obu rodzajów płyt. Z tych powodów tworzą one z płytami wiórowymi jedną grupę półfabrykatów, mimo stosowania odmiennych surowców. Paździerze są to części łodyg lnu i konopi,

Łącznotkankowa płyta naczyniowo-nerwowa

Tylko w jednej zupełnie ograniczonej części miednicy małej wiotka tkanka łączna zdobywa mocniejszą postać, głównie dlatego, że zawiera liczne składniki klejodajne, częściowo również wiązki mięśniówki gładkiej, przede wszystkim zaś ponieważ przenikają ją liczne naczynia i nerwy. Tworzy...

PŁYTY PILŚNIOWE

PŁYTY PILŚNIOWE — płyty wykonane z rozwłóknionegodrewna; ich charakterystyczne cechy:jednorodna budowa, wyrównane właściwościfizyczne i mechaniczne, jednolity wygląd.Płyty pilśniowe dzieli się na mi ę k k i e , czyliporowate, i twa r d e . Porowate są lekkie, wykazująwysokie właściwości izolacyjne...

Plastyfikator,płyta pro mont

1. Plastyfikator - Umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach murarskich i tynkarskich, przez co ogranicza wystąpienie wykwitów wapiennych na murach lub tynkach. 2. Płyta pro monta - Główne zalety płyt gipsowych ściennych typu Pro-Monta to: są wykonane w postaci wygodnych i estetycznych elementów w kształcie prostopadłościanu z doskonałego, naturalnego surowca. naturalnego gipsu doświadczyli już budowniczowie piramid w starożytnym Egipcie. 3. Co to są fundamenty i jak ...

Wzrost pojemności płyty DVD

Wzrost pojemności płyty DVD w porównaniu z CD ma dwie przyczyny. Pierwsza to zmniejsze­nie rozmiaru pojedynczego wgłębienia na po­wierzchni dysku o więcej niż połowę - do zaled­wie 0,4 mikrometra (czterech dziesięciotysięcznych części milimetra). Umożliwia to zmieszczenie na dysku 4700 Mb...

Przecinanie bloku (płyty)

Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe lub płyty za pomocą płaskich pił diamentowych, pił linowych diamentowych i tarcz diamentowych (pił tarczowych).

Płyty produkowane technologią POSTFORMING

Płyty typu Postforming są wynikiem nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych o różnie ukształtowanych profilach i promieniach krawędzi. Do postformowania płyt wiórowych używamy laminatów produkowanych przez najlepsze wytwórnie europejskie. W efekcie końcowym oferujemy wyroby typu Postforming (blaty robocze, wstęgi drzwiowe, parapety wewnętrzne). Te piękne i wyjątkowo trwałe materiały są idealnym produktem do wszystkich wnętrz, wnosząc do naszych ...

Płyta

1. płaski element konstrukcyjny, w którym stosunek długości do szerokości zawarty jest pomiędzy 1 a 8, a stosunek szerokości do grubości jest większy niż 10;

2. dowolny wyrób z kamienia naturalnego, w którym wymiary poziome przekraczają 150 mm, a większy z nich czterokrotnie przewyższa...

Płyta surowa

Płaski na wpół wykończony wyrób z nieobrobionymi krawędziami, uzyskany po odcięciu lub odłupaniu płytyz bloku surowego.