Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

 

Żródta wyznaczają początek powierzchniowych wód płynących. Co się dzieje dalej, zależy od położenia źródeł. Jeśli woda ze źródła leżącego w górach rozpływa się po skałach, to jej dalsza droga będzie prowadziła do innego typu rzeki niż w wypadku wody wypływającej ze źródła helokrenowego...

Człowiek a tereny podmokłe - Regulacja wód płynących

Jeszcze większym wyzwaniem dla człowieka niż osuszanie torfowisk pod użytki rolne stanowiły rzeki i strumienie z powodu raz po raz zdarzających się powodzi. Kiedyś w końcu nadchodziła powódź katastrofalna, a najgorsze w niej było to, że nie można jej było przewidzieć.

Z jednej strony ludzie musieli...

Działalność wód płynących

Wody płynące po powierzchni ziemi są bardzo ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym. Już wody opadowe, spływając strugami po stoku, żłobią bruzdy erozyjne, lecz znacznie większe znaczenie dla rozwoju rzeźby mają stale płynące rzeki. Ich rzeźbotwórcza działalność polega na erozji, tj. nisz­czeniu...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Woda odgrywa niezwykle ważną rolę rzeźbotwórczą powierzchni litosfery. Główna masa wody występującej na powierzchni lądów pochodzi z opadów. Omawianie wpływu wody na rzeźbę powierzchni Ziemi należy zatem zacząć od działalności deszczu.

Krople deszczu spadające na grunt przekazują swoją energie...

Wody płynące - Dynamika wód płynących

 

Większe osiedla ludzkie powstawały przeważnie nad rzekami. Już zakładając pierwsze miasta, ludzie wykorzystywali więc zdolność do samooczyszczania się wód płynących, ściśle związaną z ich ruchem. Woda nie stoi w rzece tak spokojnie jak w jeziorze, nie może więc ulegać stratyfikacji. Prąd...

Heraklita "Panta rhei" (wszystko płynie) scharakteryzuj to powiedzenie.

Przystępując po raz pierwszy do poznania i analizy myśli filozoficznej starożytnego mędrca Heraklita z Efezu, głosiciela powszechnego wariabilizmu, natrafiamy już od samego początku na trudności związane z odczytaniem jego idei podanych przez autora często nie jasno i dwuznacznie. Podobnie jak dwuznaczne i często nie jasne było jego pełne zmienności życie, jakim był nie wątpliwie sam z charakterem nacechowanym arogancją, dumą i wyniosłym stylem bycia. Zawiłości jego ...

Opony i płyn mózgowo-rdzeniowy

Mózg i rdzeń kręgowy otoczone są przez 3 opony: twardą, pajęczynówkową i miękką. Pomiędzy oponą pajęczynówkową i miękką znajduje się przestrzeń wypełniona płynem mózgowo-rdzc-niowym. Podstawowe znaczenie opon i płynu mózgowo-rdzeniowego to ochrona mózgu przed wstrząsami i urazami...

PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE

Pop. piosenka ludowa.

Płynie Wisła, płynie

po polskiej krainie,

zobaczyła Kraków,

pewnie go nie minie. 1-4.

Płynięcie cieczy

Sposób reakcji surowców i poduktów spożywczych na działanie sił mechanicznych zależy przede wszystkim od wielkości sił wewnętrznych, wiążących ze sobą poszczególne cząstki i cząsteczki w mniej lub bardziej trwały układ. Siły te są bardzo małe w układach gazowych, które są ściśliwe i...

Płyn w jamie opłucnowej

Obecność płynu w jamie opłucnowej jest najczęstszym objawem chorób zajmujących opłucną. Laboratoryjne badanie płynu odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce chorób opłucnej, dostarcza bowiem wielu informacji

o etiopatogenezie. Wskazaniem do nakłucia jamy opłucnej (torakocenteza) jest obecność każdego...

Płyn owodniowy

(-, amniotic fluid); płyn wypełniający jamę owodni. Wytwarzanie: do 8 tyg. ciąży przesączanie przez owodnie i skórę —>■ płodu. Od 8 tyg. płód oddaje mocz do jamy owodni - w okresie okołoporodowym ok. 800—1000 ml/dobę moczu. Płuca płodu wydzielają ok. 300 ml płynu/dobę. Wytwarzanie współistnieje...

Procesy egzogeniczne - Działalność wód płynących

Podstawa erozyjna - głębokość, do której rzeki mogą wycinać swe doliny

terasy rzeczne - twory powstałe z resztek dawnego dna

terasy akumulacyjne - twory powstałe na tych odcinkach akumulacji rzeki, gdzie wcina się ona w swoją pokrywę akumulacyjną.

erozja boczna - jest wynikiem przesuwania się...

PŁYN MÓZGOWO - RDZENIOWY

Płyn fizjologiczny występujący w komorach mózgu i kanale centralnym rdzenia kręgowego wypełniający przestrzenie wokół CllN, tj. między oponami mózgowo-rdzeniowymi. Płyn ten zapewnia amortyzację, wyrównuje ciśnienie w jamie czaszki, a także pełni funkcje odżywcze.

Płyn puchlinowy w jamie otrzewnowej

Wodobrzusze jest równoznaczne z nadmiernym gromadzeniem się płynu w jamie otrzewnowej. Należy do częstych powikłań różnych postaci marskości wątroby, głównie alkoholowej i pozapalnej. Wzrost ciśnienia hydrostatycznego w sinusoidach wątroby nasila filtrację i transport składników z osocza krwi do...

Wody płynące

 

Zupełnie inne źródła powstają w płytkich zagłębieniach, do których woda gruntowa wnika z kilku stron i stopniowo przesiąka na powierzchnię, powodując zabagnienie okolicznego terenu. Takie źródła nazywamy wykapami lub źródłami helokreno-wymi (helokrenicznymi).

Woda gromadzi się w nich...

Kupuj, kiedy na ulicach płynie krew

Powiedzenie to jest po raz kolejny odkurzane i przypominane za każdym razem, kiedy rynek przeżywa głęboki spadek. Wielu ludzi uważa, że kryje się w nim sporo prawdy. Może się ono jednak okazać katastrofalne jako motto strategu inwestycyjnej.

W latach 1929 i 1930 rynek mocno zniżkował. Średnia...

Jakie są korzyści płynące z handlu?

Handel międzynarodowy pozwala krajom wyspe­cjalizować się w produkcji takich dóbr, które moż­na w danym kraju wytworzyć możliwie najtaniej, co najczęściej wiąże się z dostępem do surowców. Każdy kraj stara się nie produkować towarów, które gdzie indziej można wyprodukować taniej. Lepiej jest...

Jak zamienia się płyn w gaz?

Nie wszystkie cząsteczki substancji ciekłej poru­szają się z tą samą prędkością. Niektóre z nich są szybsze od innych i potrafią przebić się przez powierzchnię cieczy, przedostając się w formie pary lub gazu do powietrza. Jeżeli, na przykład, zostawić odkrytą szklankę z wodą na kilka dni w...

Jak zamienia się gaz w płyn?

Para z powrotem zamieni się w ciecz, jeżeli straci odpowiednią ilość ciepła. Zjawisko to można często zaobserwować podczas gotowania wody w czajniku. Zimne powierzchnie w pokoju mogą pokryć się wilgotną warstwą, ponieważ wytwo­rzona para po wejściu z nimi w kontakt oddaje ciepło. W wyniku tego...