PŁUG

Płużyca (zob.) i socha (zob.) są wczesnośredniowiecznymi odmianami i udoskonaleniami radła (zob.), gł. przez dodanie odkładnicy (służącej do odwracania podciętej skiby).

Pług orał głębiej niż płużyca, całkowicie odwracał skibę i dokładał ją do sąsiedniej, dlatego już w XIII w. był w...

Przygotowanie pługów do pracy (regulacja siłowa pozycyjna i kopiująca)

1.Czynności przy agregatowaniu pługów zawieszanych z ciągnikiem i wykonanie koniecznych ustawień: - połączenie pluga z TUZ (trojpunktowy układ zawieszenia) dwa cięgna done i łącznik górny - poziomowanie poprzeczne przez wieszak prawy i poziomowanie podłuzne przez łącznik górny - ustalenie głębokości roboczej za pomocą koła kopiującego - ustawienie oporów pługa względem osi ciągnika 2. regulacja kopiujaca- zastosowanie kola kopiujacego zamocowanego do ramy ...

Pług rudonogi

Wygląd: długość 1-1,2 cm. Czarny z czerwonymi nogami. Typowy przedstawiciel podrodziny pługów (Aphodiinae), do których w faunie światowej zalicza się 300 gatunków, a w Polsce występuje 77. Można go pomylić z równie pospolitym nieczystkiem {Oxyomus syhestris), od którego różni się obecnością...

Pług pospolity

Wygląd: długość 0,5-0,8 cm. Jego czerwone pokrywy skrzydłowe oraz czarne głowa i przedplecze nie są niestety właściwe wyłącznie dla tego gatunku pługa (Aphodius), nie mogą więc być dobrymi cechami diagnostycznymi. W środkowej Europie żyje jeszcze szereg podobnych gatunków.  

Środowisko: wszędzie...

Pług

Pracę pługa w ziemi porównuje się w wielu kulturach z zapładnianiem kobiety przez mężczyznę, toteż pług jest symbolem fallicznym i symbolem płodności.

PŁUG ADAM, właśc. Antoni Pietkiewicz

PŁUG ADAM, właśc. Antoni Pietkiewicz, ur. 23 X 1823 we wsi Zamość (Białoruś), zm. 2 XI 1903 w Warszawie, poeta, powieściopisarz, publicysta. W 1845 przez rok studiował na Uniw. w Kijowie, 1845-56 pracował jako nauczyciel domowy, 1859-62 prowadził gimn. w Żytomierzu (tu zetknął się z A...

Bezpiecznik korpusu pługa

Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem. B.k. p. umożliwia odchylenie i samoczynny powrót korpusu płużnego do położenia wyjściowegopo ominięciu przeszkody, np. kamienia.

Koleśnica, przodek pługa

Przednia część pługa koleśnego, w postaci dwukołowegowózka z urządzeniem zapewniającym pracępługa na ustalonej głęb.

Pług

Narzędzie do wykonywania orki. Najliczniejszą grupę pługów w Polsce stanowią p.zagonowe, które dzielą się na:

1) zawieszane,charakteryzujące się dużą zwrotnością i lekkością,są najczęściej stosowane; korpusy płużne,a także kroje i przedpłużek umocowane są doramy; p. te za pomocą...

Pług talerzowy

P. mający zamiast korpusów płużnych obracające się stal. talerze, przecinające rolę i odwracające ją. P.t. zastępuje p. lemieszowy na glebach ciężkich, przesuszonych,zakamienionych i przerośniętych mocnymi korzeniami. Zastosowanie p.t. ograniczone jest do orki nowin, odłogów oraz glebzakamienionych...

Pług wahadłowy

Pługi mające cechy p. obracalnychi charakteryzujące się zwartą i trwałą konstrukcją. Najważniejsze zalety tych p. to:zmniejszenie o ok. 30% ceny w stosunku docen tradycyjnych p. obracalnych dzięki wyeliminowaniupodwójnych korpusów płużnych,zmiana ustawienia zespołu korpusów płużnych do pracy prawo- i...

Pług obracalny

P. o podwójnej liczbie korpusów umożliwiający odkładanie skib zawsze wjedną stronę. Są w Polsce mało rozpowszechnione,podczas gdy w krajach o wysokim poziomie mechanizacji są w powszechnym użyciu.

Pług podorywkowy

P. wieloskibowy, zawieszanylub przyczepiany, o małych korpusachprzystosowanych do płytkiej orki (ok. 10 cm).Ob. coraz częściej zastępowany przez kultywator podorywkowy.

Pług ramowy

P. jedno- lub wieloskibowy, wktórym korpusy płużne przymocowane są do ramy wspartej na kole polowym i bruzdowym,a różnica wys. ustawienia tych kół określa gł.orki. Trzecim punktem podparcia jest zwyklepiętka płozu ostatniego korpusu lub niekiedykoło podporowe przymocowane do ramy za ostatnim korpusem...

Pług pospolity

Aphodius fimetarius (L.), rodzina Scarabaeidae — żukowate. Długość ciała 5,5—6,5 mm. Występuje od nizin aż po pogórza. Wyszukuje ekskrementy zwierząt. Często spotykany jest także w oborniku.