Współczynnik plonowania, indeks plonu

Stosunek plonu gł. do wytworzonej ogólnej biomasy. U zbóż jest to stosunek plonu ziarna do plonu ziarna łącznie ze słomą, a u buraka – stosunek plonu korzeni do plonu korzeni iliści.

WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU

WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU _iloraz wynikający z podzielenia największegoplonu przez plon najmniejszy w określonym odstępieczasu; wskazuje na rozpiętość plonów danejrośliny w zależności od warunków' klimatycznychi glebowych; współczynnik ten może być różnydla różnych roślin uprawnych i na ogół...

Owies płony

 

Wygląd: trawa jednoroczna, rosnąca w luźnych kępkach lub pojedynczo, o wzniesionych, gładkich źdźbłach wysokości 60-150 cm, z 2-4 kolankami. Dolne pochwy liściowe lekko owłosione. Blaszki liściowe długo zaostrzone, długości do 50 cm i szerokości ok. 6-8 mm, nieowłosione, mocne, dość szorstkie...