Płodność

Czytaj Dalej

Bezpłodność u kobiet

BEZPŁODNOŚĆ U KOBIET Większość osób jest zaskoczona, gdy dowiaduje się, iż conajmniej jedna na dziesięć par ma problemy z poczęciem potomka. Okazuje się, że niestety dla wielu małżeństw jest to problem, który staje się przyczyną smutku i poczucia niespełnienia potrzeby rodzicielstwa. Niepłodność może dotykać zarówno kobiet jak i mężczyzn. W przypadku około połowy małżeństw, które nie mogą mieć dzieci niepłodność występuje u kobiety. W około 30% ...

Jakie są przyczyny i jak leczyć bezpłodność?

Leczenie bezpłodności może wymagać ujawnienia przed partnerem i lekarzem intymnych szczegó­łów dotyczących pożycia płciowego. Może pojawić się konieczność odbycia kontrolowanego stosun­ku płciowego, czasami w połączeniu z nieprzyjemnymi i nieraz odpychającymi medycznymi proce­durami. Bywa, że...

Niepłodność kobieca

Aby doszło do zapłodnienia, narząd rodny powinien być prawidłowo zbudowany i wykazywać prawidłową czynność oraz produkować wartościowe jaja, zdolne do zapłodnienia. Plemnik musi mieć możność dotarcia — poprzez szyjkę macicy, jamę macicy i jajowód — do okolicy jajnika, aby spotkać się z komórką...

Niepłodność małżeńska

Niepłodność oznacza niemożność zajścia w ciąże. Umownie przyjmuje się, że para małżeńska może być niepłodna, jeśli regularne współżycie seksualne w ciągu roku. bez stosowania antykoncepcji, nie doprowadza do wystąpienia ciąży. Niepłodność małżeńska to szeroki problem nie tylko...

Jakie są przyczyny niepłodności mężczyzn?

Najczęstszą przyczyną niepłodności u mężczyzn jest niewytwarzanie plemników bądź produkowanie zbyt małej ilości plemników zdrowych i wystarczająco ruchliwych, by dopłynęły do komórki jajowej, przebiły jej powierzchnię i złączyły się z nią. Nawet u mężczyzn nie mających problemów z...

Jakie jest zastosowanie nowych technologii w leczeniu bezpłodności?

Badania w dziedzinie położnictwa i ginekologii umożliwiły olbrzymi postęp w leczeniu bezpłod­ności, wykrywaniu wad płodu oraz opiece pre­natalnej (przedporodowej). Rozwój metod lecze­nia bezpłodności został zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych, kiedy to nowe odkrycia naukowe umożliwiły...

Niepłodność

Celem małżeństwa jest posiadanie i wychowanie potomstwa. Dążenia te są wyrazem chęci przedłużenia własnego życia, a przez odpowiedni dobór— uzyskania potomstwa lepszego, które realizowałoby nie spełnione cele rodziców.

Niepłodność małżeństw występuje w 15%. W około 40% wszystkich przypadków...

Jakie są przyczyny niepłodności kobiet?

Istnieje wiele przyczyn niepłodności u kobiet. Bywa, że owulacje są bardzo nieregularne, co uniemożliwia ustalenie najlepszego terminu stosunku. Produkcja hormonów kontrolujących cykl menstruacyjny może być nieprawidłowa. Niepłodność mogą spowodować narkotyki, infekcje, problemy psychiczne lub...

Jak badamy niepłodność?

Jeśli kobieta i mężczyzna są niepłodni, zwykle udają się po poradę do lekarza. Lekarz najczęściej skieruje ich do szpitala albo kliniki leczącej niepłodność, gdzie oboje partnerzy zostają poddani dokładnemu badaniu. Specjalista zajmujący się leczeniem niepłodności będzie zbierał informacje na...

Niepłodność męska

Jądra mężczyzny wytwarzają zarówno komórki rozrodcze zwane plemnikami, jak też hormony. Podstawowym hormonem jest testosteron, produkowany w jądrze przez gruczoły śródmiąższowe (komórki Leydiga), a w mniejszych ilościach przez korę nadnerczy. Powoduje on rozwój Zewnętrznych narządów płciowych...

Rozpoznanie i leczenie niepłodności

Najlepsze wyniki uzyskać można wtedy, kiedy się pozna przyczynę niepłodności. W tym celu należy przeprowadzić badania obojga małżonków. Lekarz zakłada Odpowiednią kartę, notuje wiek małżonków, zbiera wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia, przebytych chorób, przyczyn zgonów w rodzinie, warunków...

Czym jest płodność?

Płodność to zdolność do wydania na świat dzieci. Każda istota ludzka bierze swój początek z zapłodnionej komórki powstałej w wyniku złączenia się męskiego plemnika z żeńską komórką jajową. Kiedy rodzi się niemowlę pici żeńskiej, w jego jajnikach znajduje się około 400000 komórek...

Jak leczyć niepłodność?

U ponad 10% niepłodnych par nie stwierdza się żadnej przyczyny niepłodności, a u około 5% problem samorzutnie znika. Często zdarza się, że wystarcza przedyskutować sprawę z seksuologiem, a maleje napięcie psychiczne towarzyszące zbliżeniu płciowemu i kolejna próba kończy się upragnioną ciążą...

Co to jest bezpłodność?

Jeśli para prowadzi współżycie płciowe przez rok do dwóch i nie dochodzi do poczęcia, to ist­nieje konieczność zbadania przyczyny. Pierwszym etapem leczenia jest ustalenie, czy para współżyje w prawidłowy sposób i w odpo­wiedniej fazie cyklu, aby plemniki mogły zetknąć się z dojrzałą...

Płodność

1. zdolność wydawania nasion.Określa się ją liczbą nasion wydanych przezjedną roślinę.

2. zdolność do regularnego zachodzeniaw ciążę i wydawania zdrowego potomstwa.

3. liczebność potomstwa urodzonego w jednym miocie.

Płodność lochy

Średnia liczba prosiąt żywourodzonych w jednym miocie. Jest ona uzależnionaod wielu czynników, takich jak: prawidłoweżywienie lochy, jej wiek i sposóbutrzymania, termin krycia, żywienie, pielęgnacja,wiek knura i związana z tym jakość nasienia.

Niedobór białka w paszy loch w okresieciąży może...

Antykoncepcja oparta na biologicznym rytmie płodności

Do metod regulacji urodzeń, opartych na kryteriach biologicznych, należą:

1)    metoda kalendarzowa — tzw. metoda rytmu,

2)    metoda termiczna,

3)    obserwacje śluzu-— metoda Billinęjsów.

Według Światowej Organizacji-Zdrowia do metod naturalnych obecnie zalicza się metodę termiczną i metodę...

Płodność

(featndatio, fertility); możliwość rozrodu. Określana liczbowo ilością przebytych ciąż. U 90% par małżeńskich współżycie przez 12 miesięcy doprowadza do ciąży. 81% par małżeńskich nie ma problemów z rozrodem. U człowieka tylko 50% zapłodnionych komórek jajowych, przeżywa i rozwija się —>■...