PŁOCK i jego związki z literaturą polską

PŁOCK, miasto woj. nad Wisłą. Osada z czasów prehist., ośrodek kultu pogańskiego z IX—X w. (Wzgórze Tumskie). Gród wzniesiony przez Bolesława Chrobrego u schyłku X w., od 1075 siedziba biskupów mazowieckich (nast. płockich). W pierwszej poł. XI w. stolica państwa Masława. W 1079-1138 rezydencja...

Płock

Miasto powiatowe, na pograniczu Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego, nad Wisłą i jej dopływem Brzeźnicą, port rzeczny, 131 tys. mieszkańców. Jedna z najstarszych osad na Mazowszu. W VIII-IX w. ośr. kultu pogańskiego. W X w. gród książęcy otoczony wałem drewniano-ziemnym. Wzmiankowany 1047...