Płetwy

Płetwy

Czytaj Dalej

Ogólna charakterystyka ryb - Płetwy

Do sterowania, poruszania się i hamowania służą rybom płetwy. Wyróżnia się płetwy parzyste i nieparzyste, co oznacza, że niektóre z nich są podwójne (parzyste), inne pojedyncze (nieparzyste). Płetwy parzyste są mniej lub bardziej ściśle połączone z pozostałymi elementami szkieletu. Płetwy są...

Płetwy u zwierząt

U wielu kręgowców lądowych wszystkie cztery kończyny spełniają w dużym stop­niu podobną funkcję: podtrzymują ciało i umożliwiają przemieszczanie się zwierzęcia, nie­zależnie od tego, czy żyje ono na ziemi, pod ziemią czy na drzewach. Jednak u niektórych zwierząt, takich jak na przykład...

PŁETWA

Charakterystyczny dla kręgowców wodnych fałd skóry uczestniczący w poruszaniu. Płetwy ryb rozpięte są na kostnych lub chrzęstnych promieniach, które stanowią ich szkielet. Parzyste płetwy (piersiowe i brzuszne) są odpowiednikami kończyn kręgowców lądowych.

Płetwy nieparzyste to: grzbietowa (może...

Płetwy - przepony krtaniowe

Etiologia. Powstają w wyniku zaburzenia kanalizacji krtani w wieku płodowym. Towarzyszą im stridor i zaburzenia głosu; może wystąpić duszność.

Leczenie jest zależne od umiejscowienia, rozległości i grubości zmiany. Można stosować zwykłe nacięcie płetwy, nacięcie i założenie separatora, można...

Ryby o kolczastych płetwach

Cierniki znane są przez niemal każde dziecko. Samiec w porze godowej ma czerwony brzuch. Niektóre gatunki cierników zamieszkują wody morskie albo słabo zasolone i są spokrewnione z pławikonikami i igliczniami. Pławikoniki, czyli koniki morskie, trzymają głowy pod kątem w sto­sunku do reszty ciała. Ich...