Plemiona germańskie

Czytaj Dalej

Plemiona germańskie do schyłku IV wieku

– związek plemienny Gotów + plemiona słowiańskie, alańskie i sarmackie, dow.

Plemię i plemienność

Wzrost liczebny jakiegoś plemienia powoduje jego rozczłonkowanie i wyodrębnienie się pewnych gałęzi rodowych, czy klanów.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - AJMAROWIE

Plemiona Indian Ameryki Południowej, należące do keczuańskiej rodziny językowej, zamieszkujące od początku naszej ery tereny Boliwii i Peru.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - ARAWACY

Indianie Ameryki Południowej, tworzący oddzielną rodzinę językową, obejmującą ponad sto plemion klasyfikowanych w 3 grupach (arauańskiej, wanhamańskiej, maipurańskiej).

Plemiona Indian Ameryki Południowej - CZIBCZOWIE

Do tej samej fyli językowej należą plemiona paezkiej rodziny językowej, zamieszkujące obszary Kolumbii i Ekwadoru, z których najliczniejszym są Paezowie (około 40 tys.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GE

Mianem tym określa się kilkadziesiąt plemion indiańskich Ameryki Południowej, sklasyfikowanych w subfyli obejmującej 11 rodzin językowych (timbira, cayapo, acua, acroa, botocudo, caingang, camacan, machacali, puri, chiquito, caraja).

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GUAJIROWIE

Grupa plemion Indian Ameryki Południowej, z arawakańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GUAYCURU

Grupa plemion Indian Ameryki Południowej (m.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - INKOWIE

Panujący wówczas Inka Paczakuti (uchodził za 9 kolejnego władcę) podbił wiele sąsiednich plemion poszerzając tym samym terytorium swojego państwa ze stolicą w Cuzco (Peru), które w okresie największego rozkwitu obejmowało obszary dzisiejszych: Ekwadoru, Peru, Boliwii, północne Chile i północno-zachodniej Argentyny.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - JIVARO

Plemiona Indian Ameryki Południowej, klasyfikowane w jivaroańskiej rodzinie języków andyjskich, zamieszkujące (około 30 tys.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - KARAIBOWIE

Około 70 plemion Indian, karaibskiej rodziny językowej, zamieszkujących pierwotnie Amerykę Południową i wyspy Morza Karaibskiego.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - KECZUA

Plemiona Indian Ameryki Południowej, keczumarańskiej rodziny językowej, zamieszkujące obszary Peru oraz częściowo Ekwadoru i Boliwii.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAJOWIE

Plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze, majańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAPUCZE

Araukanie Kilkanaście plemion (m.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - PANO

Kilkanaście plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących odrębną rodzinę językową, podzieloną na 3 grupy (centralną, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią). ) najliczniejszym plemieniem są Shipibo osiedleni w Peru nad Ucayali.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - TUPI - GUARANI

Ponad 40 plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących oddzielną rodzinę językową, zamieszkujących pierwotnie wybrzeża. Niektóre z plemion na terenach Brazylii zostały doszczętnie wyniszczone.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - WITOTO

Indianie Ameryki Południowej, które wraz z kilkunastoma innymi plemionami wchodzą w skład odrębnej rodziny witotoańskiej języków makrokaraibskich.

Podstawy i przebieg zjednoczenia plemion słowiańskich w państwie Polskim w X wieku

Plemiona polskie zaznaczyły się stosunkowo późno w historii feudalnej Europy. podbite i włączone do Państwa Wielkomorawskiego, natomiast państwo Polan zaczęło odgrywać pierwszoplanową rolę w jednoczeniu plemion słowiańskich i tworzeniu organizacji państwowej.

Powstanie państwa polskiego - Plemiona polskie

Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie.

Słowianie - Plemiona słowiańskie

Wtedy też doszło do podziału Słowian na 3 grupy: - zachodnią- zaliczamy do niej plemiona polskie, pomorskie połabskie, serbołużyckie, czeskie, morawskie, słowackie - wschodnią- plemiona ruskie - południową- Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy Słowianie zachodni i wschodni sąsiadowali ze sobą, natomiast grupa południowa została oddzielona przez koczownicze ludy Awarów, Bułgarów, Węgrów.