Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Teoria krążenia ustrojów

Timokracja - pojawiają się ludzie odważni, mężni, uczciwi, którzy walczą dla idei. Zaczynają patrzeć na własny interes. Myślą: obaliłem tyrana więc powinienem mieć więcej korzyści. Następuje podział na idealistów i arystokrację, czyli grupę ludzi, która monopolizuje władzę. Na zewnątrz...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Prawo natury

Arystoteles podkreśla, że rzeczywistość ustrojowa podlega prawu. Koncepcja prawno-naturalna mówi, że istnieją obiektywne prawa naturalne, podlega im cała rzeczywistość. Prawo natury – przyrodnicze, prawa naturalne – podlega im człowiek. Prawo natury znajduje zastosowanie w społecznych instytucjach...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Funkcje i zadania państwa

Polis służy człowiekowi, państwo ma mu pomagać, zaspokajać jego potrzeby. Wg Arystotelesa człowiek jest istotą polityczną i bez otaczającego go społeczeństwa nie jest prawdziwym człowiekiem.

Państwo należy do tworów natury, a człowiek z natury jest istotą państwową. Państwo pochodzi z natury...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Klasyfikacja ustrojów

Zależnie od tego kto rządzi ( jednostka, grupa czy ogół) istnieją trzy ustroje dobre ( rządy dla dobra powszechnego): monarchia, arystokracja i politea oraz trzy ustroje zdegenerowane ( rządy dla własnej korzyści rządzących) : tyrania, oligarchia, demokracja. Kształt ustroju zależy od siły i efektu...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja szczęścia, a polis

Wg Arystotelesa formą człowieka jest to, że ma on zarówno duszę roślinną , duszę zwierzęcą i duszę myślącą. Człowiek będzie szczęśliwy, gdy wykorzysta wszystkie swoje zdolności i możliwości. Arystoteles uważał, że istnieją trzy formy szczęścia:

* życie wśród namiętności i...

Poznanie idei wg Platona

Poznania pochodzącego od zmysłów nie cenił, a nawet nie uważał za wiedzę, lecz jedynie „mniemanie”, ponieważ postrzeganie zmysłowe jest zmienne i niepewne, bo jego przedmiot - przyroda - jest zmienny i złożony. Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ...

„Kriton” Platon

Dialog „Kritona” rozpoczyna się, gdy Sokrates po nieszczęsnym procesie siedzi w więzieniu i czeka na wykonanie wyroku. I oto jego stary przyjaciel Kriton namawia go do ucieczki celem ratowania życia i chociaż uciekanie przed wyrokiem, który jest niesprawiedliwym, a właśnie taki był ten, niczym złym być nie może, bo tak nakazuje logika. Ale nie dla Sokratesa, który wychodzi tu na praworządnego obywatela, bo nie chce opuszczać więzienia, nie ma tez zamiaru żyć potem jako ...