Płatek

Czytaj Dalej

Płatki zastawki

Poszczególne płatki zastawki u swego przyczepu do pierścienia włóknistego łączą się z sobą. Wcięcia oddzielające je nie sięgają bowiem przez całą długość płatków, wskutek czego w najbliższym sąsiedztwie pierścieni włóknistych płatki tworzą krótką cewę, w dalszym przebiegu dopiero...

Ankieta na badanie popytu płatków śniadaniowych

ANKIETA Badanie popytu na płatki śniadaniowe firmy „NESTL” na terenie powiatu radomszczańskiego. Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć ”X”. Udział w ankiecie ma charakter anonimowy i dobrowolny. 1. Czy kupuje Pan/Pani płatki śniadaniowe naszej firmy ? o Tak o Nie (Jeżeli zaznaczył(a) Pan/Pani odpowiedź ”nie” prosimy o wypełnienie metryczki i przejście do pytania nr 11) 2. Jakiego rodzaju płatki naszej firmy zakupuje Pan/Pani ...

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych jest wynikiem podziału pnia tętniczego w ciągu rozwoju osobniczego, o czym mowa była poprzednio. Przypominamy tu tylko, że w pniu tętniczym, z którego powstaną następnie początki obu wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego, wytwarzają się cztery...

PŁATEK

Coś (rzecz, robota) idzie, pójdzie jak z płatka łatwo, pomyślnie, sprawnie, bez trudności, szczęśliwie; dawna forma przysłowia: „Jak z płatka wywinął"; co znaczyło: 'jak z chusty, chustki wiejskiej', w którą kobieta zawija produkty noszone na targ; to samo znaczenie miała forma: „Jak z rąbka...

PŁATKI KORONY

Płonne elementy kwiatu u roślin okrytozalążkowych. Samodzielnie (u jed-noliściennych) lub wraz z działkami kielicha (u dwuliściennych) tworzą o kwiat. Płatki korony występują zwykle w określonej liczbie (3, 4, 5 lub wielokrotność). Mogą zrastać się, ulegać przekształceniom lub redukcji. U...