Platan klonolistny

Platan klonolistny

Czytaj Dalej

Platan klonolistny

 

Wygląd: Bardzo okazale, potężne drzewo liściaste o wysokości ponad 30 m, a w korzystnych warunkach - nawet ponad 40 metrów. Korona bardzo szeroka i wysoko sklepiona, często także wieloczęściowa, u starych drzew -olbrzymich rozmiarów, Pień na ogół dość prosty i prawie zawsze widoczny do polowy...

Ogólna architektura płata płucnego

Niektórzy autorzy odróżniają dwie części piata. Jedną obwodową zwaną płaszczem płata i drugą środkową lub przywnę-kową zwaną jądrem.

Jądro piata utworzone jest głównie przez oskrzela, naczynia krwionośne, naczynia i węzły chłonne, włókna nerwowe i ich zwoje oraz przez tkankę łączną...

Tętnice prawego płata górnego

W zasadzie (wg Boydena) płat górny prawy otrzymuje swe tętnice z przedniego i tylnego obwodu t. płucnej prawej, przy czym silniejsze tętnice przednie odchodzą w okolicy wnęki, słabsze tętnice tylne z części międzypłatowej t. płucnej. Rzadko tylko przednie gałęzie zaopatrują płat. Tętnice...

Tętnice lewego płata górnego

Płat górny lewy zaopatruje większa liczba mniejszych tętnic (4—8) odchodzących podobnie jak po stronic prawej z przodu w okolicy wnęki oraz z tylu z części międzypłatowa tej t. płucnej. Pi>dobnie jak po stronie prawej również i tutaj liczba oraz przebieg tętnic są bardzo zmienne. Tętnice, które...

Platan wschodni

 

Wygląd: Drzewo zrzucające liście na zimę, zwykle bardzo okazałe, dorasta około 30 m wysokości. Korona przeważnie bardzo szeroka i wielokrotnie sklepiona, dlatego wydaje się nieregularna i miejscami prześwietlona, Dotrę gałęzie często silnie zwisające, niekiedy dotykają ziemi. Gałęzie środkowej...

Gzyms, korona, krajnik, ucios, pląta

Arch. elementw formie poziomego (zwykle profilowanego)występującego przed lico muru pasa pojedynczegolub złożonego, o krawędziach przebiegających wpłaszczyźnie równoległej do ściany; wykonywany zkamienia, cegły, terakoty, drewna, metalu, tynku napodłożu ceglanym, drewn. lub żelaznym, wreszcie zbetonu...

Niedoczynność przedniego płata

Niedoczynność przedniego płata przysadki mózgowej może być spowodowana przez nowotwory, urazy czaszki i uszkodzenia jatrogenne, zaburzenia naczyniopochodne, zmiany zapalne i naciekowe, zaburzenia rozwojowe, izolowane niedobory hormonów, choroby metaboliczne i inne przyczyny (idiopatyczne). Klinicznie...

Nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej

Nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej wiąże się z gruczolakami wydzielającymi GH (gigantyzm lub akromegalia — hiper-somatotropizm), gruczolakami wydzielającymi ACTH (choroba Cushin-ga), gruczolakami wydzielającymi PRL (hiperprolaktynemia), gruczolakami wydzielającymi TSH lub LH/FSH (rzadko)...